Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS
Normatīvie akti
→
 

OFICIĀLĀ PUBLIKĀCIJA (VESTNESIS.LV)

 

Latvijas Republikas oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis” pieejams tikai elektroniski (vietnē www.vestnesis.lv)*. To nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL). OPTIL reglamentē tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību.

Iedzīvotājiem ir tiesības būt informētiem par savām tiesībām un pienākumiem. Tā ir „Latvijas Vēstneša” funkcija. Piemēram,

 • Latvijā likumus izsludina, tos publicējot "Latvijas Vēstnesī". Likums stājas spēkā 14 dienas pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits termiņš.
 • Arī Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas vai ieteikumus izsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā (tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja pašā tiesību aktā nav noteikts cits tā spēkā stāšanās termiņš).

Vietnē www.vestnesis.lv oficiālais izdevums pieejams brīvi un bez maksas. To publicē kā periodisko izdevumu, norādot laidiena numuru un publicēšanas datumu. "Latvijas Vēstnesis" iznāk katru darba dienu.

Oficiālā publikācija (tiesību akti un oficiālie paziņojumi) – tā ir oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētā informācija (saturs).

Kas ir oficiālā publikācija? Vietnē vestnesis.lv publicētais saturs - nemainīgs, publiski ticams un juridiski saistošs.

"Latvijas Vēstneša" saturs

Oficiālajā izdevumā publicē šādu informāciju:

 • ārējos normatīvos aktus, kā arī citus tiesību aktus;
 • pašvaldību saistošos noteikumus likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā apjomā;
 • oficiālos paziņojumus (publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju), ja to publicēšanu šajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti;
 • Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja un Ministru prezidenta vispārējas nozīmes informāciju.

Saturs vietnē www.vestnesis.lv strukturēts, pakārtojot to diviem informācijas blokiem: tiesību akti un oficiālie paziņojumi. Oficiālie paziņojumi kārtoti vairāk nekā 20 grupās - skat. sarakstu.

Tiesiskie aspekti

Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” ir Latvijas Republikas oficiālais izdevums, un tajā publicētā informācija ir oficiāla publikācija.

 • Oficiālā publikācija ir publiski ticama un juridiski saistoša.
 • Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicētu tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu.

Kopš 2012. gada 1. jūlija oficiālo publikāciju nodrošina elektroniski, izdodot oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Izdevumam ir noteikts periodiskums un struktūra. Informācijai, kas tajā publicēta pirms 2012. gada 1. jūlija, ir informatīvs raksturs. Šādas informācijas oficiālā publikācija pieejama laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (drukas versija).

Fizisko personu datu aizsardzība

Oficiālā izdevuma izdevējs nodrošina publicētās informācijas atbilstību iesniegtajai informācijai.

Informācijas iesniedzējs nodrošina, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu valsts noslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas un fizisko personu datu aizsardzības prasībām.

Par personas datu aizsardzību, dzēšanu, labošanu: vestnesis.lv > personas datu apstrāde

Vairāk ar “Latvijas Vēstneša” darbībām ar personas datiem un datu subjekta tiesībam lasi mūsu Privātuma politikā.

Valsts funkcija

Oficiālās publikācijas (tiesību aktu un oficiālo paziņojumu) izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums. Oficiālās publikācijas nodrošināšana ir cieši saistīta ar Latvijas Republikas Satversmes 90. panta “Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības” īstenošanu.

Šī panta saturā ietverts tiesiskas valsts principa elements, proti, valsts pienākums radīt mehānismu, kas nodrošina personu informētību par tiesiskā regulējuma saturu un tā izmaiņām. Tikai persona, kas zina savas tiesības, spēj tās efektīvi īstenot un aizstāvēt nepamatota aizskāruma gadījumā. Savukārt attiecībā uz personai garantētajām tiesībām uz informācijas pieejamību oficiālā izdevuma nodrošināšana ir saistīta arī ar Latvijas Republikas Satversmes 100. panta izpildi.

Oficiālās publikācijas un tās pieejamības nodrošināšanas izmaksas sedz no maksas par oficiālo publikāciju, kuru maksā informācijas iesniedzējs, ja Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā vai Ministru kabineta (MK) noteikumos nav paredzēts citādi.

MK nosaka maksas apmēru par oficiālo publikāciju, maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus

Oficiālo publikāciju noteikumi nosaka:

1.1. maksu par oficiālo publikāciju, maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus;
1.2. maksu par oficiālās publikācijas un tīmekļa vietnē www.likumi.lv sistematizēto tiesību aktu nodošanu atkalizmantošanai;
1.3. politisko partiju reģistra ziņu publicēšanas kārtību. 

Par oficiālo izdevumu „Latvijas Vēstnesis”

* Oficiālā publikācija Latvijā: svarīgākās izmaiņas

 1. No 1993. gada 25. februāra, kad klajā nāca pirmais numurs, oficiālo publikāciju (OP) publicē "Latvijas Vēstnesī".
 2. Elektroniskā formātā OP tika ieviesta no 2012. gada 1. jūlija, vienlaikus paredzot pārejas periodu līdz 2012. gada nogalei, kad "Latvijas Vēstnesis" izdeva paralēli divos formātos (elektroniski un drukātā) ar vienādu juridisko spēku.
 3. No 2013. gada 1. janvāra oficiālais laikraksts (papīra formāts) vairs netiek izdots. Oficiālais izdevums iznāk tikai elektroniski.
   
+ pietuvināt  
+ pietuvināt  
 
Oficiālā izdevēja galvenā funkcija ir nodrošināt oficiālo publikāciju (izdevums „Latvijas Vēstnesis”). Sabiedrības interesēs esam attīstījuši trīs nozīmīgus informācijas avotus – Likumi.lv, LV portālu un žurnālu „Jurista Vārds” –, kas ērti pieejami gan oficiālā izdevēja centrālajā adresē (www.lv.lv), gan katrs savā tiešajā interneta adresē.

+ pietuvināt  


Oficiālais izdevums

 

Der zināt

 • Oficiāla publikācija - tā ir Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēta informācija.
  Jebkura informācija, kas dublē oficiālas publikācijas saturu un publicēta citur (piem., tiesību aktu pārpublikācijas dažādās mājas lapās), nav oficiāla publikācija (OP).
 • Valsts garantē OP autentiskumu, ticamību un drošumu.
 
 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

Telefons8000 6000
Bezmaksas informatīvais tālrunis
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

Ēku novietojums kartē
© VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).