LAPAS KARTE SAITES RSS
Oficiālais izdevējs
Integrētā vadības sistēma
Publiskie iepirkumi
Finanšu informācija
Vēsture
2017 - 2015
2014 - 2010
2009 - 2005
2004 - 2000
1999 - 1992
Biežāk uzdotie jautājumi
Viegli lasīt
Rekvizīti

VĒSTURE

 

Pieņemtie likumi un citi saistošie priekšraksti ir jādara zināmi visai sabiedrībai, lai varētu prasīt to ievērošanu. Formas un metodes, kā valstij tos darīt zināmus iedzīvotājiem, pasaules vēsturē bijušas dažādas. Īsu vēsturisko ekskursu Latvijas situācijā un arī ieskatu kontekstā, kādā 20. gadsimta deviņdesmito gadu sākumā pieņemts lēmums, kā atjaunotajā Latvijā risināt oficiālās publikācijas jautājumu, var gūt šajā lakoniskajā pārskatā:
 


Kopš 1993. gada Latvijas Republikā oficiālās publikācijas funkcija tiek īstenota, valsts informāciju publicējot oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Tā misija ir nodrošināt valsts oficiālās informācijas izsludināšanu un pieejamību, proti, oficiālā publikācija ir likumdošanas procesa noslēdzošais posms. Šajā laikā iedzīvotājiem nodrošināta publiski ticama, droša un autentiska valsts informācija, attīstot formu un kanālu, ar ko iedzīvotājiem garantēt tās pieejamību.
 

Oficiālā izdevēja dibināšana

Oficiālais izdevējs tika nodibināts ar Ministru Padomes 1993. gada 2. februāra lēmumu Nr. 47 „Par valsts uzņēmuma „Latvijas Vēstnesis” nodibināšanu”. 1993. gada 25. februārī iznāca pirmais laikraksta „Latvijas Vēstnesis” numurs.

Toreiz valsts  oficiālajam izdevējam izvirzīja šādu darba lauku:

  • 2.1. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” - Latvijas Republikas oficiālā laikraksta – izdošana, nodrošinot tajā Latvijas Republikas likumu, lēmumu un citu normatīvo aktu, kā arī to skaidrojumu publicēšanu;
  • 2.2. valsts varas un pārvaldes institūciju un pašvaldību darbības atspoguļošana, kā ari šo institūciju izdoto normatīvo aktu un paziņojumu, tieslietu iestāžu, privatizācijas un tiesu paziņojumu publicēšana;
  • 2.3. dokumentālas literatūras izdošana;
  • 2.4. tematisku kopojumu izdošana par statistikas, tieslietu, socioloģijas un citām aktuālām problēmām.


Saskaņā ar 1993. gada 30. novembra MK rīkojumu Nr. 138 „Par valsts uzņēmumu „Latvijas Vēstnesis”” uzņēmums tika nodots Tieslietu ministrijas pārziņā.

Nozīmīgs pavērsiens: 1994. gada 8. jūnijā tika pieņemts likums "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību", kas stājās spēkā 1994. gada 3. jūlijā un kas paredzēja vairākas būtiskas atšķirības attiecībā uz normatīvo tiesību aktu spēkā stāšanās termiņu un oficiālā laikraksta izdošanu tikai valsts valodā, kā arī kolīziju normas u.c.

2000. gadā valsts uzņēmums reorganizēts par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību (VSIA). Oficiālais izdevējs ir sociāli atbildīga organizācija, kuras darba lauks līdzās misijas stūrakmenim – nodrošināt valsts oficiālās informācijas izsludināšanu – ir informēt, skaidrot, izglītot, kā arī veicināt valstiski svarīgas informācijas pieejamību. 

2012. gada 1. jūlijā stājās spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums, kas nosaka oficiālā izdevēja darba lauku un valsts funkcijas, kas tam jānodrošina. 
 

Informatīvie pakalpojumi

Oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis” – iznāk no 1995. gada 25. februāra. Oficiālā izdevuma vēsturē bijusi daudz interesantu faktu: tas ir pirmais Latvijas laikraksts, kas startēja internetā. Viens no pirmajiem, kas no lielā A2 formāta pārgāja uz tabloīdu formātu. Pirmais laikraksts Latvijā, kura redakcija strādā pēc starptautiski atzīta ISO 9001:2000 standarta prasībām. Specifika – nodrošināt oficiālo publikāciju, tādēļ tā saturā nedrīkst būt kļūdu un dokumenti jāpublicē noteiktā termiņā. Šī iemesla dēļ laikrakstam pieder vairāki Latvijas avīžniecības rekordi: smagākais izdevums, garākais publikācijas virsraksts, lielākais informācijas apjoms vienā numurā.

Kopš 2013. gada "Latvijas Vēstnesis" pieejams tikai kā elektronisks izdevums vietnē www.vestnesis.lv.

Tiesību aktu vietne Likumi.lv – sabiedrībai pieejams no 2001. gada 29. jūnija. Desmit gadu laikā saturiski un funkcionāli attīstīts par autoritatīvu un populāru informācijas resursu. No 2011. gada 1. februāra šajā vietnē Tieslietu ministrija nodrošina normatīvo aktu sistematizācijas funkciju.

LV portāls – sabiedrībai pieejams no 2007. gada janvāra. Specializācija: skaidrojumi, likumi praksē, viedokļi. No 2011. gada septembra portālam sava patstāvīgā interneta adrese: www.lvportals.lv. Portālu veido neatkarīga redakcija, un tas ir palīgs iedzīvotājiem, lai atvieglotu orientēšanos valsts informācijā un lakoniski skaidrotu tiesību aktos paredzēto likumdevēja gribu.

ŽurnālsJurista Vārds” (JV) tiesiskai domai un praksei – no 1995. gada 21. aprīļa (tematiskā lappuse laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (LV)). 2000. gada aprīlī ieguva jaunu ietvaru, kļūstot par astoņas lappuses biezu LV pielikumu. Šādā veidā JV iznāca nepilnus trīs gadus. 2003. gada 7. janvārī JV savus lasītājus sasniedza 16 lappušu melnbaltas burtnīcas formātā. Tā paša gada novembrī JV iegūst neatkarību, no LV pielikuma kļūstot par patstāvīgu izdevumu ar savu redakciju, un vēl gadu vēlāk arī vizuāli no brošūras pārvēršas par žurnālu ar šodien tik ierastajiem tumši zilajiem vākiem.

+ pietuvināt  
Oficiālā izdevēja galvenā funkcija ir nodrošināt oficiālo publikāciju (izdevums „Latvijas Vēstnesis”; www.vestnesis.lv). Tā ir valsts funkcija. Sabiedrības interesēs esam attīstījuši vēl trīs nozīmīgus informācijas avotus – Likumi.lv, LV portālu un žurnālu „Jurista Vārds” (e-versija www.juristavards.lv), kas ērti pieejami gan no oficiālā izdevēja centrālās adreses (www.lv.lv), gan katrs no savas tiešās interneta adreses.

 

"Latvijas Vēstnesis"

01.07.2016.
Publiskota www.vestnesis.lv 
jaunā versija.

  • Meklētājs un paplašinātās meklēšanas iespējas jaunā kvalitātē; 
  • mobilajām ierīcēm (viedtālruņiem, planšetēm) drudzīgs satura izkārtojums; 
  • lietotāju atšķirīgajām vajadzībām dažādotas navigācijas iespējas. 

01.01.2013.
Latvija pilnībā pāriet uz oficiālu e-publikāciju, atsakoties no drukātā laikraksta. Turpmāk oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis" iznāk tikai elektroniski. To nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums.

2015.
Pavasarī publiskota valsts vietnes Vestnesis.lv mobilā versija m.vestnesis.lv (saturu ērti lietot no viedtālruņiem un planšetēm).
Vasarā  - paplašinātas oficiālo paziņojumu lietošanas iespējas.

13.07.2009.
Klajā nāk īpaši apjomīgs oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” numurs ar 640 (!) lappusēm. Tas sver vairāk nekā pusotru kilogramu (1555 grami) un ir absolūts Latvijas avīžniecības rekords.

01.01.2007.
Oficiālā izdevuma e-versija (www.vestnesis.lv) sabiedrībai  turpmāk pieejama bez maksas. Strauji pieaug lietotāju skaits. Laikraksta arhīvs - no 1995.gada.

01.05.2004.
Lai nodrošinātu normatīvo aktu bāzi Latvijas pilntiesīgai dalībai Eiropas Savienībā, oficiālais laikraksts iznāk uz 316 lappusēm A3 formātā. Publicēti 18 likumi un vairāk nekā 100 (!) MK noteikumu. Izdevums sver 842 gramus.

27.09.1996.
„Latvijas Vēstnesis” kā pirmais Latvijas laikraksts startē internetā. No 8.oktobra jau viss laikraksta saturs pieejams arī elektroniski.

25.02.1993.
Iznāk pirmais laikraksta numurs. Pēc gada  - 03.07.1994. – stājās spēkā likums, ar kuru noteikts, ka tikai publikācija „Latvijas Vēstnesī” ir oficiāla.

1.
no 8
 
 

Likumi.lv

2016.
1. janvārī stājās spēkā 170 tiesību aktu. Jau Jaungada dienā iedzīvotāji likumus un MK noteikumus varēja lietot jau to aktuālajā redakcijā.

Valsts vietne Likumi.lv ir iecienīts informācijas avots − vidēji mēnesī to lieto 12-14 % Latvijas interneta lietotaju.

01.07.2014.
Valsts vietnē Likumi.lv atklāta jauna starptautisko līgumu datu bāze. Tajā pakāpeniski tiek sistematizēti visi Latvijai saistošie starptautiskie līgumi.

24.05.2013.
Oficiāli publiskota valsts vietnes Likumi.lv jaunā versija. Vienlaikus lietotājiem ir pieeja saturam arī caur viedtālruņiem mobilajā versijā.

29.06.2011.
Vietne Likumi.lv svin 10 gadu jubileju. Iedzīvotājiem tas kļuvis par iecienītu un uzticamu informācijas avotu. Datu bāze attīstīta (saturiski un funkcionāli pilnveidotā), un tagad tā ir starp 20 populārākajām interneta vietnēm Latvijā.

01.02.2011.
Turpmāk Tieslietu ministrija normatīvo aktu sistematizācijas funkciju nodrošina tiesību aktu vietnē Likumi.lv. Tas ir bezmaksas resurss ar jaunāko informāciju par izmaiņām tiesību aktos, to konsolidētām versijām, kā arī dažādām papildiespējām.

09.04.2010.
Lietotāji turpmāk brīvi var izmantot arī normatīvo aktu vēsturiskās redakcijas. Valsts ir ceļā uz oficiālās e- publikācijas ieviešanu, kā to paredz 30.03.2010. pieņemtā „Valsts oficiālo elektronisko publikāciju pieejamības veicināšanas koncepcija”

16.10.2006.
„Latvijas Vēstnesis” pievienojas Eiropas valstu labajai praksei – turpmāk vietnē likumi.lv lietotājiem piedāvājam bezmaksas pieeju konsolidētajiem tiesību aktiem.

1.
no 7
 
 

LV portāls

2016.
Specializētais medijs kļuvis par uzticamu palīgu iedzīvotājiem − to vidēji mēnesī lieto aptuveni 6 % Latvijas interneta lietotāju. Populārās sadaļas ir skaidrojumi un e-konsultācijas

29.06.2012.
Publiskota LV portāla jaunā versija: palīgs tiesību aktu normās un viedokļu platforma. Turpmākajos gados redakcija īpaši attīsta populāro sadaļu "E-konsultācijas".

07.09.2011.
LV portālam reģistrēta interneta adrese: lvportals.lv. Specializācija: populāri un precīzi informēt par tiesisko regulējumu Latvijā. Skaidrot un izglītot.  Oficiālā izdevēja centrālā adrese (pakalpojumu platforma): www.lv.lv.

02.06.2011.
Uz pirmo sēdi pulcējas „Latvijas Vēstneša” portāla „Par likumu un valsti” jeb LV portāla pieaicinātie eksperti, nodibinot šī medija konsultatīvo padomi.

01.06.2011.
Portāls funkcionāli / vizuāli uzlabots un galvenē piedāvā ērtu satura navigāciju. LV portāls ieguvis savu grafisko identitāti (logotipu).

01.09.2010.
Portāls piedāvā jaunu sadaļu „Amatu konkursi”  (aktuālās vakances valsts pārvaldē).  Tajā apkopota un ērti sakārtota oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētā informācija.

1.
no 6
 
 

"Jurista Vārds"

2015. gada rudens.
Redakcija rīko jau 10. jauno juristu un studentu pētniecisko darbu konkursu. Šī nacionāla mēroga sacīkste kļuvusi par nozīmīgu atbalstu jaunajiem talantiem un ilggadēju tradīcju tieslietās.

2014. gads.
Publiskots jaunais www.juristavards.lv: kādreizējā žurnāla mājaslapa pārtapusi par Latvijas tieslietu portālu (žurnāls, domnīca, ziņas, afiša, vakances tieslietu sistēmā u. c.).

02.02.2010.
Klajā nāk specializētā žurnāla „Jurista Vārds” 600. numurs. Jubilejas izdevuma numura tēma veltīta Latvijas Republikas starptautiskajiem aizņēmumiem.

27.11.2009.
Latvijas Universitātē notiek „Jurista Vārda” autoru un lasītāju konference „Krīze un tieslietas”, pulcējot gandrīz pilnu Lielo aulu.

02.06.2009.
Žurnālā ieviesti jauni dizaina elementi un rubrikas, lai padarītu to draudzīgāku, personiskāku, dzīvāku, vienlaikus nezaudējot arī saturisko kvalitāti.

16.11.2003.
Iznāk pirmais „Jurista Vārda” numurs žurnāla formātā. Turpmākos gados tas izaug par Latvijas juristu lielāko neklātienes forumu. 

21.04.1995.
„Latvijas Vēstnesī” tiek aizsākta regulāra tematiskā lappuse „Jurista Vārds”, kas vēlāk izaug par autonomu tiesiskās domas un prakses žurnālu.

1.
no 7
 
 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

8000 6000
Bezmaksas informatīvais tālrunis
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

© 2011 VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).

LAPAS KARTE

 
 

Par mums

Oficiālais izdevējs
Misija un vīzija
Stratēģija
Struktūra
Normatīvie akti
Pētījumi
Starptautiskā sadarbība
Vakances
Logotipi
Integrētā vadības sistēma
Kvalitātes vadības sistēma
Informācijas drošības sistēma
Publiskie iepirkumi
Visi
Aktuālie
Pabeigtie
Finanšu informācija
Publiskie pārskati
Atalgojums
Vēsture
2017 - 2015
2014 - 2010
2009 - 2005
2004 - 2000
1999 - 1992
Biežāk uzdotie jautājumi
Viegli lasīt
Rekvizīti

Aktualitātes

Jaunumi
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Preses relīzes
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Publikācijas
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Vēsture

Oficiālā publikācija

Kontakti

Pakalpojumi

Oficiālie paziņojumi
Iesniegšana
Apliecinājumi
Cenas
Normatīvie akti
Abonēšana / Iegāde
Jurista Vārds (drukātais)
E-žurnāls (e-versija)
Komplekts (drukātais + e-žurnāls)
Rakstu iegāde (1 vai 5)
E-žurnāla iegāde
Kur nopirkt?
Pieteikties e-versijai
Abonēšanas noteikumi
Grāmatas
Grāmatu katalogs
Grāmatu apgāds
Piegāde
Kā nopirkt?
Reklāma
LV portāls
Jurista Vārds
juristavards.lv

RSS

 

RSS ir veids, kā sekot līdzi oficiālā izdevēja jaunumiem. Izvēlieties interesējošo sadaļu un pievienojiet savā RSS lasītājā atbilstošo RSS barotni!

Aktualitātes
Jaunumi Preses relīzes


Piedāvājam arī izmantot RSS barotnes mūsu portālos: Likumi.lv un LV portāls

Lai lietotu RSS, ir vajadzīga īpaša programma — RSS barotņu lasītājs (RSS Feed Reader). Tā nav nepieciešama, ja izmantojat interneta pārlūkprogrammu (piemēram, „Opera”, „Mozilla Firefox”, „Safari”), e-pasta programmu vai interneta resursu, kura programmnodrošinājumā RSS lasītājs jau ir iekļauts.

Ja jums e-pastā ir RSS lasītājs, nospiediet RSS ikonu tajā portāla sadaļā, kuras jaunumus vēlaties saņemt savā RSS lasītājā. Nokopējiet konkrētās sadaļas barotnes adresi un iekopējiet to savā RSS lasītājā.

SAITES

 
 

Valsts institūcijas

 

Oficiālā izdevēja interneta vietnes

Tieslietu sistēma


TM padotības iestādes


Uzņēmējsabiedrības (TM valsts kapitāldaļu turētāja)

Starptautiskie resursi

Citi


NOSŪTĪT ŠO SAITI

 

Vēsture

Jūsu vārds:
Jūsu e-pasts:
* Saņēmēja e-pasts:
Teksts:
Kopija sev:
Apstiprinājuma kods: