Oficiālais izdevējs LATVIJAS VĒSTNESIS
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS
Vēstnesim 100
Oficiālais izdevējs
Integrētā vadības sistēma
Publiskie iepirkumi
Finanšu informācija
Vēsture
2019 - 2015
2014 - 2010
2009 - 2005
2004 - 2000
1999 - 1992
Biežāk uzdotie jautājumi
Viegli lasīt
Rekvizīti

VĒSTURE

 

Pieņemtie likumi un citi saistošie priekšraksti ir jādara zināmi visai sabiedrībai, lai varētu prasīt to ievērošanu. Formas un metodes, kā valstij tos darīt zināmus iedzīvotājiem, pasaules vēsturē bijušas dažādas. Īsu vēsturisko ekskursu Latvijas situācijā un arī ieskatu kontekstā, kādā 20. gadsimta deviņdesmito gadu sākumā pieņemts lēmums, kā atjaunotajā Latvijā risināt oficiālās publikācijas jautājumu, var gūt šajā lakoniskajā pārskatā:

Kopš 1993. gada Latvijas Republikā oficiālās publikācijas funkcija tiek īstenota, valsts informāciju publicējot oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Tā misija ir nodrošināt valsts oficiālās informācijas izsludināšanu un pieejamību, proti, oficiālā publikācija ir likumdošanas procesa noslēdzošais posms. Šajā laikā iedzīvotājiem nodrošināta publiski ticama, droša un autentiska valsts informācija, attīstot formu un kanālu, ar ko iedzīvotājiem garantēt tās pieejamību.

Oficiālā izdevēja dibināšana

Oficiālais izdevējs tika nodibināts ar Ministru Padomes 1993. gada 2. februāra lēmumu Nr. 47 „Par valsts uzņēmuma „Latvijas Vēstnesis” nodibināšanu”. 1993. gada 25. februārī iznāca pirmais laikraksta „Latvijas Vēstnesis” numurs.

Toreiz valsts  oficiālajam izdevējam izvirzīja šādu darba lauku:

 • 2.1. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” - Latvijas Republikas oficiālā laikraksta – izdošana, nodrošinot tajā Latvijas Republikas likumu, lēmumu un citu normatīvo aktu, kā arī to skaidrojumu publicēšanu;
 • 2.2. valsts varas un pārvaldes institūciju un pašvaldību darbības atspoguļošana, kā ari šo institūciju izdoto normatīvo aktu un paziņojumu, tieslietu iestāžu, privatizācijas un tiesu paziņojumu publicēšana;
 • 2.3. dokumentālas literatūras izdošana;
 • 2.4. tematisku kopojumu izdošana par statistikas, tieslietu, socioloģijas un citām aktuālām problēmām.

Saskaņā ar 1993. gada 30. novembra MK rīkojumu Nr. 138 „Par valsts uzņēmumu „Latvijas Vēstnesis”” uzņēmums tika nodots Tieslietu ministrijas pārziņā.

Nozīmīgs pavērsiens: 1994. gada 8. jūnijā tika pieņemts likums "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību", kas stājās spēkā 1994. gada 3. jūlijā un kas paredzēja vairākas būtiskas atšķirības attiecībā uz normatīvo tiesību aktu spēkā stāšanās termiņu un oficiālā laikraksta izdošanu tikai valsts valodā, kā arī kolīziju normas u.c.

2000. gadā valsts uzņēmums reorganizēts par bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību (VSIA). VSIA “Latvijas Vēstnesis” izveidots ar 2004. gada 24. oktobra Ministru Kabineta rīkojumu “Par bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vēstnesis” pārveidošanu par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vēstnesis””. 

Oficiālais izdevējs ir sociāli atbildīga organizācija, kuras darba lauks līdzās misijas stūrakmenim – nodrošināt valsts oficiālās informācijas izsludināšanu – ir informēt, skaidrot, izglītot, kā arī veicināt valstiski svarīgas informācijas pieejamību. 

2012. gada 1. jūlijā stājās spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums, kas nosaka oficiālā izdevēja darba lauku un valsts funkcijas, kas tam jānodrošina.

Informatīvie pakalpojumi

Oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis” – iznāk no 1993. gada 25. februāra. Oficiālā izdevuma vēsturē bijusi daudz interesantu faktu: tas ir pirmais Latvijas laikraksts, kas startēja internetā. Viens no pirmajiem, kas no lielā A2 formāta pārgāja uz tabloīdu formātu. Pirmais laikraksts Latvijā, kura redakcija strādā pēc starptautiski atzīta ISO 9001:2000 standarta prasībām. Specifika – nodrošināt oficiālo publikāciju, tādēļ tā saturā nedrīkst būt kļūdu un dokumenti jāpublicē noteiktā termiņā. Šī iemesla dēļ laikrakstam pieder vairāki Latvijas avīžniecības rekordi: smagākais izdevums, garākais publikācijas virsraksts, lielākais informācijas apjoms vienā numurā.

Kopš 2013. gada "Latvijas Vēstnesis" pieejams tikai kā elektronisks izdevums vietnē www.vestnesis.lv.

Tiesību aktu vietne Likumi.lv – sabiedrībai pieejams no 2001. gada 29. jūnija. Desmit gadu laikā saturiski un funkcionāli attīstīts par autoritatīvu un populāru informācijas resursu. No 2011. gada 1. februāra šajā vietnē Tieslietu ministrija nodrošina normatīvo aktu sistematizācijas funkciju.

LV portāls – sabiedrībai pieejams no 2007. gada janvāra. Specializācija: skaidrojumi, likumi praksē, viedokļi. No 2011. gada septembra portālam sava patstāvīgā interneta adrese: www.lvportals.lv. Portālu veido neatkarīga redakcija, un tas ir palīgs iedzīvotājiem, lai atvieglotu orientēšanos valsts informācijā un lakoniski skaidrotu tiesību aktos paredzēto likumdevēja gribu.

ŽurnālsJurista Vārds” (JV) tiesiskai domai un praksei – no 1995. gada 21. aprīļa (tematiskā lappuse laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (LV)). 2000. gada aprīlī ieguva jaunu ietvaru, kļūstot par astoņas lappuses biezu LV pielikumu. Šādā veidā JV iznāca nepilnus trīs gadus. 2003. gada 7. janvārī JV savus lasītājus sasniedza 16 lappušu melnbaltas burtnīcas formātā. Tā paša gada novembrī JV iegūst neatkarību, no LV pielikuma kļūstot par patstāvīgu izdevumu ar savu redakciju, un vēl gadu vēlāk arī vizuāli no brošūras pārvēršas par žurnālu ar šodien tik ierastajiem tumši zilajiem vākiem.

+ pietuvināt  
Oficiālā izdevēja galvenā funkcija ir nodrošināt oficiālo publikāciju (izdevums „Latvijas Vēstnesis”; www.vestnesis.lv). Tā ir valsts funkcija. Sabiedrības interesēs esam attīstījuši vēl trīs nozīmīgus informācijas avotus – Likumi.lv, LV portālu un žurnālu „Jurista Vārds” (e-versija www.juristavards.lv), kas ērti pieejami gan no oficiālā izdevēja centrālās adreses (www.lv.lv), gan katrs no savas tiešās interneta adreses.

 

"Latvijas Vēstnesis"

31.12.2017.

 • Klajā nācis pēdējais 2017. gada oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” laidiens. Tajā izsludināti 5 likumi, t. sk. Veselības aprūpes finansēšanas likums.

 • Kopumā 2017. gadā “Latvijas Vēstnesī” publicēti 3450 dokumenti, t. sk. 278 likumi un 792 MK noteikumi. Tāpat publicēti 105 084 oficiālie paziņojumi, no tiem − 2 193 amatu konkursu ziņas un 71 004 komercreģistra ziņas.

2017., janvāris-februāris

 • "Latvijas Vēstnesis" kļūst par Talsu novada domes, līdzīgi kā 9 republikas pilsētu, saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

 • 90 % respondentu* atzīst: vietne vestnesis.lv nodrošina uzticamu un ērti lietojamu oficiālo publikāciju.
  * 2016. g. nogalē veikta vestnesis.lv lietotāju aptauja.

01.07.2016.
Publiskota www.vestnesis.lv 
jaunā versija.

 • Meklētājs un paplašinātās meklēšanas iespējas jaunā kvalitātē; 
 • mobilajām ierīcēm (viedtālruņiem, planšetēm) drudzīgs satura izkārtojums; 
 • lietotāju atšķirīgajām vajadzībām dažādotas navigācijas iespējas. 

01.01.2013.
Latvija pilnībā pāriet uz oficiālu e-publikāciju, atsakoties no drukātā laikraksta. Turpmāk oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis" iznāk tikai elektroniski. To nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums.

2015.
Pavasarī publiskota valsts vietnes Vestnesis.lv mobilā versija m.vestnesis.lv (saturu ērti lietot no viedtālruņiem un planšetēm).
Vasarā  - paplašinātas oficiālo paziņojumu lietošanas iespējas.

1.
no 5
 
 

Likumi.lv

01.01.2018.

 • Spēkā stājas 173 tiesību akti, no tiem 49 likumi un 71 MK noteikumi. Tiesību akti valsts vietnē Likumi.lv Jaungada dienā pieejami to aktuālajā redakcijā.

17.10.2017.

 

17.-18.05.2017.

Briselē norisinās seminārs Eiropas Savienības dalībvalstu ekspertiem, kurā Latvijas pieredzi prezentē Likumi.lv pārstāvji.

2017., janvāris

 • 1. janvārī stājās spēkā 165 tiesību akti.

 • Likumi.lv janvārī apmeklējuši 273 375 reālie lietotāji, ierindojot to 16. vietā visvairāk apmeklēto Latvijas vietņu sarakstā.

2016.
1. janvārī stājās spēkā 170 tiesību aktu. Jau Jaungada dienā iedzīvotāji likumus un MK noteikumus varēja lietot jau to aktuālajā redakcijā.

Valsts vietne Likumi.lv ir iecienīts informācijas avots − vidēji mēnesī to lieto 12-14 % Latvijas interneta lietotaju.

01.07.2014.
Valsts vietnē Likumi.lv atklāta jauna starptautisko līgumu datu bāze. Tajā pakāpeniski tiek sistematizēti visi Latvijai saistošie starptautiskie līgumi.

24.05.2013.
Oficiāli publiskota valsts vietnes Likumi.lv jaunā versija. Vienlaikus lietotājiem ir pieeja saturam arī caur viedtālruņiem mobilajā versijā.

1.
no 5
 
 

LV portāls

09.11.2017.

 • LV portāls sevi kā drošticamu platformu tiesu komunikācijai pieteicis Eiropas Savienības, Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu tiesu administratoru forumā "Inovatīva pieeja tiesu darba pārvaldībā”.

15.09.2017.

 • Publiskota satura kanāla SKAIDROJUMI demo versija. Vienlaikus LV portāls sāk pakāpenisku pāreju uz jaunu grafisko identitāti, piesakot logotipa maiņu.

 

2017., maijs

2017., janvāris

 • Atklāta jauna rubrika “Likumi - jubilāri”, kas apkopo tematiskus rakstus par Latvijas likumiem.

 • Pirmo reizi LV portāls iekļuvis populārāko Latvijas vietņu sarakstā, ieņemot 21. vietu.

2016.
Specializētais medijs kļuvis par uzticamu palīgu iedzīvotājiem − to vidēji mēnesī lieto aptuveni 6 % Latvijas interneta lietotāju. Populārās sadaļas ir skaidrojumi un e-konsultācijas

29.06.2012.
Publiskota LV portāla jaunā versija: palīgs tiesību aktu normās un viedokļu platforma. Turpmākajos gados redakcija īpaši attīsta populāro sadaļu "E-konsultācijas".

07.09.2011.
LV portālam reģistrēta interneta adrese: lvportals.lv. Specializācija: populāri un precīzi informēt par tiesisko regulējumu Latvijā. Skaidrot un izglītot.  Oficiālā izdevēja centrālā adrese (pakalpojumu platforma): www.lv.lv.

1.
no 5
 
 

"Jurista Vārds"

2017, novembris

12.10.2017.

 • Turpinot pulcēt savus autorus un lasītājus kopīgos pasākumos, "Jurista Vārds" pirmo reizi viesojas Latgalē.

11.05.2017.

Ceļu pie lasītājiem uzsāk atmiņu grāmata "Kalvis Torgāns civiltiesībās un dzīvē", kuras tapšanā savu ieguldījumu devusi arī "Jurista Vārda" redakcija.

23.03.2017.

Žurnāls "Jurista Vārds" kļuvis par vienu no 9 laureātiem pirmajā Latvijas periodisko izdevumu valodas konkursā "Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē".

2016., decembris

 

2015. gada rudens.
Redakcija rīko jau 10. jauno juristu un studentu pētniecisko darbu konkursu. Šī nacionāla mēroga sacīkste kļuvusi par nozīmīgu atbalstu jaunajiem talantiem un ilggadēju tradīcju tieslietās.

2014. gads.
Publiskots jaunais www.juristavards.lv: kādreizējā žurnāla mājaslapa pārtapusi par Latvijas tieslietu portālu (žurnāls, domnīca, ziņas, afiša, vakances tieslietu sistēmā u. c.).

1.
no 5
 
 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

8000 6000
Bezmaksas informatīvais tālrunis
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

© 2011 VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).