Drukas resursa adrese: https://lv.lv/?menu=aktualitates&sid=116&id=685
Drukas datums: 19.07.2019.
Drukas laiks: 08:54:14
2017

Jūnija jubilārs: Valsts pārvaldes iekārtas likums

27.06.2017

Ir pagājuši tikai 15 gadi, kopš Latvijas Republikas Saeima pieņēma vienu no valsts pārvaldes jumta likumiem – Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

Šajā likumā pirmo reizi neatkarīgās Latvijas valsts vēsturē tika skaidri noteikta valsts pārvaldes institucionālā sistēma un tās darbības pamatprincipi kā privāto, tā publisko tiesību jomā.

Likumu pieņēma 2002. gada 6. jūnijā, stājās spēkā – 2003. gada 1. janvārī. Tā mērķis ir nodrošināt demokrātisku, tiesisku, efektīvu, atklātu un sabiedrībai pieejamu valsts pārvaldi.

Līdz likuma pieņemšanai valsts pārvaldes darbs balstījās uz Ministru kabineta 1995. gada 28. martā akceptēto Latvijas valsts pārvaldes reformas koncepciju, uz kā pamata bija izdoti vairāki valsts pārvaldes uzbūvi regulējoši normatīvie akti.

Vairāk par vadmotīvu valsts pārvaldes attīstībai – LV portāla rubrikas “Likumi - jubilāri” jūnija publikācijā: Valsts pārvaldes iekārtas likumam 15

Tiesību akta aktuālā redakcija vietnē Likumi.lv: https://likumi.lv/doc.php?id=63545

“Latvijas Vēstneša” informācija