Drukas resursa adrese: https://lv.lv/?menu=par_mums&sid=53
Drukas datums: 18.10.2021.
Drukas laiks: 01:41:32
Darbinieku atlīdzība

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 2. un 3. pantam, publicējam informāciju par valsts SIA „Latvijas Vēstnesis” amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru, piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem.