1. janvārī stājas spēkā 173 tiesību akti

2017. gada 31. decembris

2018. gada 1. janvārī spēkā stāsies 173 tiesību akti, no tiem 49 likumi un 71 Ministru kabineta (MK) noteikumi.

31. decembrī nācis klajā pēdējais 2017. gada oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” (www.vestnesis.lv) laidiens ar tiesību aktu oficiālajām publikācijām. Tajā izsludināti 5 likumi, tajā skaitā Veselības aprūpes finansēšanas likums.

Līdz ar to ir noslēgts to tiesību aktu saraksts, kas stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī. Tādu ir 173. Tas ir vairāk nekā pērn, kad 1. janvārī stājās spēkā 165 tiesību akti.  

“Jaungada dienā iedzīvotāji visus tiesību aktus valsts vietnē Likumi.lv varēs lietot jau to aktuālajā redakcijā, tas ir, ar iekļautajām izmaiņām,” skaidro Oficiālo publikāciju departamenta direktore Inese Luste.

Visi likumi u. c. tiesību akti, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī, apkopoti vietnē Likumi.lv (sadaļa "Jaunākie" > 01.01.2018. > Stājas spēkā).

 Savukārt LV portālā (www.LVportals.lv) ir pieejami skaidrojumi par jaunajiem tiesību aktiem un to izmaiņām.


Uzziņai

Minētās vietnes vestnesis.lvLikumi.lv un LVportals.lv, nodrošinot valsts uzdotās funkcijas, uztur oficiālais izdevējs “Latvijas Vēsnesis”, kas izdod arī nedēļas žurnālu “Jurista Vārds” (juristavards.lv).

Papildinformācijai:

Santa Sāmīte
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Komunikācijas speciāliste

T.: +371 67310675
santa.samite@lv.lv
www.lv.lv

vestnesim100.png

lv100.png