Rekvizīti

VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Reģistrācijas Nr.:   40003113794
PVN maksātāja Nr.:   LV40003113794
Adrese:   Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

 

Banka:  AS SEB Banka

Kods:   UNLALV2X
Konts:   LV56UNLA0002100609196

 

Banka:  AS Swedbank

Kods:   HABALV22
Konts:   LV31HABA0551027727297