1. maijs Latvijā - divkāršs notikums. Sveicam svētkos!

2020. gada 30. aprīlis

Šogad ir īpašs 1. maijs, jo svinam Latvijas parlamentārisma simtgadi – pirms 100 gadiem pirmoreiz tika sasaukta Latvijas Republikas Satversmes sapulce. Šajā dienā Latvijā tiek atzīmēti arī Darba svētki. Pirmo reizi tos svinam īpašos apstākļos - ārkārtējās situācijas laikā, kas mainījusi arī ierasto visvairāk skatīto tiesību aktu saraksta augšgalu. 

Darba svētki starptautiski ir zināmi kā darbinieku solidaritātes diena. Latvijā to kontekstā parasti pievērš padziļinātu uzmanību nodarbinātības problēmām un darba tiesībām. Līdz šim tieši Darba likums bijis visu laiku skatītākais tiesību akts vietnē likumi.lv. Vai šogad situācija ir tāda pati, ņemot vērā pasaulē izsludināto pandēmiju? 

No 12. marta, kad Latvijā Ministru kabinets izsludināja ārkārtējo situāciju, līdz aprīļa beigām vietnē likumi.lv rīkojums skatīts 103 779  reizes, no tiem aptuveni 2000 skatījumi - rīkojuma tulkojumam angļu valodā. 

Šajā pašā laika posmā Darba likums, kas ilgus gadus ir bijis skatītākais likums, atvērts 120168  reizes, no tām tulkojums angļu valodā - ap 2500 reižu. Tātad Darba likums arī aizvadītajā pusotrā mēnesī ir bijis visvairāk skatītais tiesību akts. Taču skatījuma skaita atšķirība ir salīdzinoši neliela, ilustrējot sabiedrības interesi par ārkārtējās situācijas tematiskajiem tiesību aktiem. 

Salīdzinājumam - vēl viens īpaši skatīts tiesību akts ir likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas skatīts nu jau 58 277 reižu, no tām aptuveni 1000 - tulkojums angļu valodā.

Darbīgus un veselības pilnus svētkus vēl
oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis”