16. oktobrī atvērs grāmatu “Kriminālprocesa likuma komentāri”

2019. gada 8. oktobris

Foto: Santa Sāmīte. Kriminālprocesa likums stājās spēkā 2005. gada 1. oktobrī. Nepilnu 14 gadu laikā likums grozīts un papildināts vairāk nekā 30 reižu. Kriminālprocesa likuma straujā un būtiskā mainība neapšaubāmi rada grūtības kriminālprocesa normu piemērošanā praksē, to vienveidīgā tulkošanā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Kriminālprocesa likuma komentāri ir nepieciešami.

Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes simtgades svinību ietvaros prezentēs 14 autoru kopdarbu - “Latvijas Vēstneša” apgādā izdoto zinātnisko monogrāfiju “Kriminālprocesa likuma komentāri”.

Izdevuma svinīgā atvēršana norisināsies 16. oktobrī plkst. 13.00 LU Mazajā aulā Juridiskās fakultātes rīkotās 7. starptautiskās zinātniskās konferences „Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās” ietvaros. Atvēršanas pasākumā piedalīsies vairāki tieslietu un kriminālistikas nozares eksperti.

Grāmatā iekļauti Kriminālprocesa likuma, kas pieņemts un stājies spēkā 2005. gadā, A daļas zinātniski praktiskie komentāri. Tie rakstīti Kriminālprocesa likuma redakcijai, kāda atbilstoši līdz 2018. gada 1. decembrim izsludinātajiem likumiem plānojami stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī. Izdevums veidots kā atsevišķu Kriminālprocesa likuma pantu secīgs komentārs. Monogrāfija izdošanai apstiprināta ar LU Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta padomes lēmumu.

Profesores Kristīnes Stradas-Rozenbergas recenzētā zinātniskā monogrāfija tapa 4 gadu laikā. Komentāru tapšanā piedalījušies 14 autori, Latvijā atzīti savas jomas speciālisti, lielākā daļa no tiem ir Latvijas augstskolu docētāji, zinātnieki: prof. Dr.iur. S. Kaija, lekt. G. Kūtris, asoc.prof. Dr.iur. U. Ķinis, lekt. M. Lejnieks, asoc. prof. Dr.iur. A. Lieljuksis, lekt. J. Maizītis, prof. Dr.iur. Ā. Meikališa, prof. Dr.iur. D. Rezevska, prof. Dr.iur. K. Strada-Rozenberga; kā arī īpaši aicinātie speciālisti: tiesnesis P. Gruziņš, tiesu eksperte M. Čentoricka, Latvijas pārstāve Eiropas Cilvēktiesību tiesā K. Līce, zvērināti advokāti Dr.iur. J. Rozenbergs, Dr.iur. V. Zeppa-Priedīte.

“Pirms pāris gadiem pirmo reizi kopā tika pulcināts šīs grāmatas autoru pamatsastāvs, kam jau manuskripta tapšanas noslēgumā atsevišķu pantu komentēšanai pievienojās vēl pāris autoru. Tādējādi, grāmatas tapšanā piedaloties 14 autoriem, sen iecerēti, ilgi rakstīti, pārrakstīti un koriģēti, lasītāju ievērībai gandrīz 14 gadus pēc Kriminālprocesa likuma pieņemšanas tiek piedāvāti šī likuma A daļas komentāri,” stāsta profesore, komentāru autore un zinātniskā redaktore K. Strada-Rozenberga.

Komentāri būs noderīgi gan studējošajiem, apgūstot kriminālprocesam veltītus studiju kursus, gan personām, kuras profesionāli iesaistītas kriminālprocesa praktiskajā piemērošanā, gan ikvienam interesentam, kurš vēlas gūt ieskatu Latvijas kriminālprocesa tiesībās, izprast Kriminālprocesa likuma normu saturu un to piemērošanas aktuālos aspektus.

Pasākumā uzrunas teiks monogrāfijas zinātniskā redaktore K. Strada-Rozenberga, Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja vietniece Guna Kaminska, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs un izdevuma recenzents Vitolds Zahars. Ieeja ar ielūgumiem.

Pēc LU sniegtās informācijas