18. oktobrī prezentēs grāmatu “Tiesas un mediju komunikācija”

2019. gada 3. oktobris

Grāmatas “Tiesas un mediju komunikācija. Sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesu” vāks.

Oktobra vidū ar svinīgu Valsts prezidenta Egila Levita uzrunu tiks prezentēta “Latvijas Vēstneša” apgādā izdotā grāmata “Tiesas un mediju komunikācija. Sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesu”.

Grāmatas svinīgā atvēršana norisināsies 18. oktobrī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā Juridiskās fakultātes rīkotās 7. starptautiskās zinātniskās konferences “Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās” ietvaros. Atvēršanas pasākumā piedalīsies vairāki tieslietu un mediju nozares eksperti.

VSIA “Latvijas Vēstnesis” izdotās grāmatas “Tiesas un mediju komunikācija. Sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesu” tapšanu rosinājusi pagājušajā gadā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes un Tiesību zinātņu pētniecības institūta organizētā konference par sabiedrības viedokļa ietekmi uz tiesnešiem un tiesu sistēmu. Grāmatā sākotnējais temats ir skatīts plašākā tvērumā, aplūkojot justīcijas komunikāciju ar medijiem, jo praksē tieši tiesneši, prokurori, izmeklētāji vai advokāti ir tie, kuru teiktais sabiedrībai atklāj tās vai citas lietas aizkulises un liek apjaust notikumu būtību. 

"Grāmatas autori – Valsts prezidents, tieslietu jomas lietpratēji, sabiedrisko attiecību eksperti, sociologi un žurnālisti – ir radījuši daudzpusīgu viedokļu kopumu par tiesu un mediju attiecībām, ko turpmāk varēs izmantot kā labu palīgavotu juristu darbā,” uzsver Tiesību zinātņu pētniecības institūta valdes priekšsēdētājs profesors Dr. iur. Ringolds Balodis.

Izdevuma ievadraksts un trīs nodaļas ir veidotas tā, lai no tiesas un mediju komunikācijas ievirzītos diskusijā par sabiedrības spiedienu un sabiedriskā viedokļa ietekmi uz tiesas spriešanu.

“Grāmata, bez šaubām, ir nebijis mēģinājums analizēt Latvijas justīcijas komunikācijas labo praksi, lai šī prakse kļūtu vēl efektīvāka. Svarīgi ir ne tikai tas, ka pie tiesu sistēmas piederīgie runā ar sabiedrību, bet arī tas, ka viņi runā sabiedrībai saprotamā valodā, vienlaikus saglabājot profesionālo specifiku. Ja justīcija nerunās ar sabiedrību, mediji un tie, kas ietekmē medijus, runās justīcijas vietā,” norāda profesors Ringolds Balodis.

Grāmatas atvēršanas pasākumā piedalīsies Valsts prezidents Egils Levits, kultūras ministrs Nauris Puntulis, 13. Saeimas Eiropas lietu komisijas un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda, Augstākās tiesas senatore Dace Mita, Latvijas Žurnālistu asociācijas priekšsēdētāja Arta Ģiga, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un profesors Ringolds Balodis.

Pēc LU sniegtās informācijas