1.janvārī vietnē Likumi.lv pieejami visi jaunie tiesību akti (ar iekļautajām jaunākajām izmaiņām)

2013. gada 1. janvāris

Vietnē Likumi.lv grozījumi tiesību akta pamattekstā tiek iekļauti līdz izmaiņu spēkā stāšanās dienai. Tādēļ jau no 2013.gada 1. janvāra aktuālajās redakcijās var lasīt visus tiesību aktus, kuru grozījumi stājās spēkā ar šo gadu.

1.janvārī  stājušies spēkā 5 jauni likumi un 63 jauni MK noteikumi, kā arī izmaiņas 42 likumos un 35 Ministru kabineta (MK) noteikumos”, 2012. gada nogalē sistematizēto tiesību aktu apjomu raksturo „Latvijas Vēstneša” Oficiālo publikāciju departamenta direktore Inese Luste.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2012. gada nogalē tika pieņemts salīdzinoši liels skaits normatīvo aktu. Proti, pērn decembrī Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (www.vestnesis.lv) izsludināti 57 likumi (t.sk. 49 grozījumi) un 139 MK noteikumi (t.sk. 81 grozījums).

Salīdzinājumam 2011. gada decembra dati – tika pieņemti un  oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” izsludināti 48 likumi (t.sk. 43 grozījumi) un 125 MK noteikumi (t.sk. 71 grozījums).

Abas vietnes uztur un attīsta oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis”. To saturs ikvienam interesentam ir pieejams brīvi un bez maksas (Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 17.pants):

  •  vestnesis.lv (Latvijas Republikas oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”, kura saturs ir oficiālā publikācija: tiesību akti un oficiālie paziņojumi);
  • likumi.lv (sistematizēti Latvijas Republikas tiesību akti).

 Atgādinām, ka Likumi.lv statuss ir nostiprināts Oficiālo publikācijas un tiesiskās informācijas likumā, kas stājās spēkā pērnā gada 1.jūlijā.

Tas ir sabiedrībā populārs informācijas avots – iedzīvotāji aktīvi izmanto Likumi.lv saturu, piemēram, pērn novembrī to lietojis katrs devītais Latvijas interneta lietotājs. Latvijas apmeklētāko lapu topā Likumi.lv ir 16.vietā (avots:starptautiskais interneta izpētes uzņēmums Gemius).


Papildinformācijai:

Ilze Apine
Komunikācijas vadītāja
T.: +371 67313091
Ilze.apine@lv.lv
twitter.com/Likumi