27. novembrī notiks konference „Krīze un tieslietas”

2009. gada 23. novembris

Informāciju sagatavoja „Jurista Vārds” redakcija

Piektdien, 27. novembrī, Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā notiks konference „Krīze un tieslietas: ietekme, riski un risinājumi”, uz kuru gaidīti visi interesenti. Dalību konferencē aicinām pieteikt līdz 26. novembrim interneta vietnē www.juristavards.lv

Kā juristam rīkoties valstij grūtā brīdī? Cik tālu krīze ir ietekmējusi tieslietas? Ko ir vērts ziedot uz "finanšu konsolidācijas" altāra un kur piekāpties nedrīkst? Vai ir iespējams ar tiesiskiem līdzekļiem ierobežot krīzes postošās sekas un veicināt ātrāku valsts atdzimšanu? Līdzšinējā Latvijas vēsturē juristi izšķirīgos brīžos pārsvarā ir saglabājuši veselīgu spriestspēju un rīcībspēju. Tā jābūt arī šoreiz! Tāpēc novembra beigās žurnāls "Jurista Vārds", Latvijā vienīgais juridiskais preses izdevums, interesentus aicina uz savu autoru un lasītāju konferenci "Krīze un tieslietas".

„Šis, protams, nav revolucionārais Tautas frontes laikmets, tomēr tā laika dziesmas vārdi "pie pleca plecs" ir gluži vietā: apvienojot zināšanas un idejas, noteikti varam kopīgi līdzēt savai valstij,” tā konferences idejisko uzstādījumu raksturo „Jurista Vārda” galvenā redaktore Dina Gailīte. Pasākumu rīko žurnāla redakcija sadarbībā ar LU Juridisko fakultāti.

Konferenci atklās tieslietu ministrs Mareks Segliņš, LU Juridiskās fakultātes dekāna p.i. Dr.iur. Anita Rodiņa un VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele. Pirmo sekciju vadīs Valsts prezidenta padomniece Sandra Kukule, otru - Latvijas Republikas tiesībsargs Dr.iur. Romāns Apsītis.

Forumā ar referātiem piedalīsies, piemēram, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris („Jurista īpašais pienākums pret valsti”), Saeimas Juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš („Satversmes aizsardzība krīzes apstākļos”), Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis („Tieslietu iespējas krīzes pārvarēšanā”), Latvijas Bankas prezidenta padomnieks, Juridiskās pārvaldes vadītāja vietnieks Edvards Kušners („Ekonomikas regulēšana: tiesisko instrumentu loma mūsdienu ekonomikā”), Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks Edgars Pastars („Krīzes laika likumi”), Tiesībsarga biroja Labas pārvaldības departamenta vadītājs Arvīds Dravnieks („Laba pārvaldība knapbudžeta apstākļos”), Augstākās tiesas senators prof. Dr.iur.habil. Kalvis Torgāns („Civiltiesības ekonomiskās krīzes apstākļos”) u.c.

Konferences nobeigumā tiks paziņoti jauno juristu pētniecisko darbu konkursa rezultāti un apbalvoti uzvarētāji.

Konferences programmu skat. pielikumā.

Vēlme apmeklēt konferenci, aizpildot pieteikuma anketu, jāapliecina “Jurista Vārda” mājaslapā: www.juristavards.lv Papildu informācija pa redakcijas tālruni 67310680

Uzziņai par žurnālu „Jurista Vārds”

Nedēļas žurnāls "Jurista Vārds" ir vienīgais juridiskais preses izdevums Latvijā - juristu plašākais neklātienes forums un profesionālās tālākizglītības instruments. „Jurista Vārds” ir svarīgs profesionālās informācijas avots praktiķiem un tiesību zinātniekiem un neaizstājams palīgs jurisprudences studentiem.

Papildinformācijai:
Žurnāla „Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte
T.: 67310680
E-pasts: juristavards@lv.lv
www.juristavards.lv