Advokātu skatījums uz Latvijas tiesiskās sistēmas aktualitātēm

2023. gada 4. aprīlis

Attēls: Jurista Vārds

Advokatūra ir tiesiskas valsts justīcijas neatņemama sastāvdaļa, un advokāti ir tiesu sistēmai piederīgas personas. Advokatūrai bez šaubām ir pienākums veicināt arī visas tiesu un tiesiskās sistēmas pozitīvu attīstību kopumā. Pārdomas par tiesas neatkarību, par kriminālprocesa regulējumu, par advokātu iespējām uzlabot savu profesionālo sniegumu – advokātu viedokļus var lasīt jaunākajā "Jurista Vārdā", kas dubultbiezā apjomā iznācis otrdien, 4. aprīlī. 

Latvijas Republikas Advokatūras likums nosaka galvenos advokatūras un advokātu darba pamatprincipus, tai skaitā definē, ka advokatūra ir tiesiskas valsts justīcijas neatņemama sastāvdaļa; advokāti ir tiesu sistēmai piederīgas personas; savā profesionālajā darbībā advokāti ir neatkarīgi un pakļauti tikai likumam.  

Īpašā loma, ko likums demokrātiskā un tiesiskā valstī piešķir advokatūrai kā tiesu sistēmas sastāvdaļai, ne vien nosaka tiesības, bet arī uzliek atbildību un pienākumus. Viens no tiem – rūpēties par advokatūras darba kvalitāti. Tas atspoguļojas arī šajā žurnālā lasāmajos rakstos. Piemēram, par augstajām profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas tiek izvirzītas kā nosacījums, lai kļūtu par advokātu (Alda Liepiņa publikācija par advokātu palīgiem), un par advokātu iespējām efektivizēt savu profesionālo sniegumu (Evijas Novicānes raksts).  

Advokatūrai bez šaubām ir pienākums veicināt arī visas tiesu un tiesiskās sistēmas pozitīvu attīstību kopumā, kas vienlaikus uzlabo pašu advokātu iespējas sniegt kvalitatīvu juridisko palīdzību un pārstāvēt katra sava klienta intereses. Šī iemesla dēļ advokāti vienmēr bijuši aktīvi dažādu likumprojektu izstrādē, tiesu spriedumu analīzē u.c. juridiskās diskusijās. 

Šajā žurnālā advokāti dalās pārdomās par kriminālprocesa regulējumu un praktisko norisi (Dmitrijs Skačkovs, Egons Rusanovs, Aleksandrs Berezins), kā arī analizē tiesu praksi konkrētās jomās – Armands Smans un Pāvels Jašniks komentē Krimināllikuma piemērošanu Senātā, savukārt Daiga Siliņa dalās pārdomās par tiesas neatkarību un objektivitāti procesos par noziedzīgi iegūtu mantu.  

Īpašu lasītāju uzmanību, jādomā, izpelnīsies zvērināta advokāta un Latvijas Universitātes  Juridiskās fakultātes profesora Kalvja Torgāna dzīves laikā tapušais pēdējais raksts, kas aicina pievērst uzmanību tiesnešu neatkarības un profesionālās atbildības dilemmai un kas tiek publicēts divus gadus pēc viņa nāves, jo iesniegts redakcijai ar konkrētu nosacījumu, kas tagad ir piepildījies. Kopsakarā ar šo publikāciju lasāma arī Artas Snipes veiktā Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras analīze par advokāta tiesībām kritizēt tiesu nolēmumus. 

"Jurista Vārda" saturs ir pieejams abonentiem (digitālam saturam piekļuve tūlītēja, noformējot abonementu). Drukāto izdevumu var arī iegādāties "Latvijas Vēstneša" internetveikalā juristavards.lv/veikals. 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” 
Attīstības un komunikācijas departamenta
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
67898741, 25386479  
zeltite.kazlenoka@lv.lv 
lv.lv