Aicinām uz grāmatas “Pacientu tiesību likuma komentāri”  atvēršanu

2019. gada 10. jūnijs

Kādas tiesības un pienākumus likumdevējs noteicis pacientam un kādus pienākumus tas uzliek ārstniecības personām? 12. jūnija klajā nāks Pacientu tiesību likumam veltītie komentāri - fundamentāls autoru kolektīva darbs. Pasākuma ietvaros notiks speciālistu diskusija.

Pacientu tiesību likuma komentāri skaidro ar likumu aizsargātās pacienta tiesības un sagaidāmo rīcību no ārstniecības personām to īstenošanā un veicināšanā. Pacientu tiesību likums ir nacionālais tiesību pamatakts pacientu tiesību jomā. Jaunā grāmata, kas izdota “Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā, klajā nāks trešdien, 12. jūnijā.

Mediju pārstāvjiem! Laipni aicināti uz grāmatas “Pacientu tiesību likuma komentāri” atvēršanu un diskusiju. Lūgums iepriekš nosūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: santa.slokenberga@jur.lu.se.

Pasākuma ietvaros notiks speciālistu diskusija - “Darvas pilieni medus podā? Ieskats tiesību likuma piemērošanas izaicinājumos”, ko vadīs Dr. Ilze Aizsilniece un prof. A.Vilks. Diskusijā iecerēts apspriest astoņus problēmjautājumus, piemēram, par bērnu kā pacientu, par pacienta pienākumiem u.c.

“Komentārs, kas nodots lasītāju rokās, ir kolektīva darba rezultāts. Tie, pirmkārt, ir autori, kuriem medicīnas tiesības ir sirdslieta un kuri vēlējušies veicināt skaidrību nozarē. Otrkārt, un ne mazāk būtiski, tie ir kolēģi juristi, ārstniecības personas, autoru tuvākie, kas ar savu darbu un atbalstu individuāli vai institucionāli ir veicinājuši komentāra attīstību,” grāmatas ievadā norāda tās līdzautore un zinātniskā redaktore Santa Slokenberga.

Vai persona ar ierobežotu rīcībspēju drīkst lemt par savu ārstniecību? Vai pacientam ir tiesības „tikt aizmirstam” medicīnā?  Vai ģimenes ārsta nosūtījuma neizmantošana rada sekas? Vai un kad ārsts var atteikties no pacienta, bet pacients - no ārsta? Uz šiem un vēl citiem jautājumiem autori sniedz izsmeļošas atbildes.

Katrs panta komentārs satur divas pamata daļas. Pirmā daļa sniedz izpratni par komentējamā panta jēgu, tiesisko ietvaru un mērķi, bet komentāra otrā daļa veltīta panta saturiskajai analīzei. Tās mērķis ir skaidrot attiecīgās normas būtiskākos satura un piemērošanas jautājumus, paturot prātā atsevišķas aktualitātes ārstniecības personu ikdienas darbā.

Par oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis”
Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma. “Latvijas Vēstnesis” nodrošina oficiālo publikāciju (vestnesis.lv), tiesību aktu pieejamību (likumi.lv), to skaidrošanu (lvportals.lv) un diskusiju tiesiskai domai un praksei (žurnāls “Jurista Vārds”, juristavards.lv). 

Papildinformācijai:

Kellija Dadzīte 
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 22113792
kellija.dadzite@lv.lv
www.lv.lv