Aicinām uz Tiesiskuma telti sarunu festivālā LAMPA!

2019. gada 26. jūnijs

Izmēri tiesiskuma koncentrāciju! No 28. līdz 29. jūnijam Cēsīs sarunu festivālā LAMPA Tiesiskuma teltī notiks 12 sarunas par tieslietām. Tiksimies, lai kopīgi meklētu atbildes uz karstiem jautājumiem. Drosmīgi par aktuālo. Atklāti par neviennozīmīgo.

Sarunas, diskusijas un tiesu procesu izspēles ar auditorijas iesaisti - domu apmaiņa un risinājumu meklējumi notiks dažādos formātos. Par Tiesiskuma telts tematisko saturu gādās vairākas institūcijas, un programma ir kopdarba rezultāts.

Lūk, sarunu tematu esence. Tiesneša mugurkauls? Tiesneša atbildība komunikācijā? Kam ir un kam nav izdevīgi drosmīgi tiesneši? Valsts un tiesiskums? NVO spējas un iespējas? Vai tiesu izpildītāji darbojas sabiedrības labā? Ziņošana un “stučīšana”? Informācijas atklātība publiskajā sektorā? Eitanāzija - par, pret, alternatīvas? Juridiskā izsargāšanās ar un bez gredzena? Bērnu vakcinācija kā privāta izvēle vai valsts noteikts obligāts pienākums? Vai Y un Z paaudzei ir viss vienalga jeb sarunas jauniešiem: tiesiskums ≠ BFF?

Piektdien, 28. jūnijā, no pulksten 16.30 līdz 17.45 arī brīva saruna ar jaunievēlēto Valsts prezidentu Egilu Levitu par valsti un tiesiskumu. Sarunu festivāla LAMPA apmeklētājiem būs iespēja tikties ar Egilu Levitu un uzzināt, ko viņš domā par demokrātisku un tiesisku valsti un kā saprot tiesiskuma jēdzienu.

  • Nāc un piedalies klātienē vai seko līdzi tiešraidēm Facebook: https://www.facebook.com/events/379472526005938/

  • Tālruņa numurs, uz kuru diskusiju laikā interesenti īsziņu veidā var iesūtīt jautājumus sarunas dalībniekiem - 27151725

Sarunu festivālā LAMPA Tiesiskuma telts būs izvietota Uzzibsnī zonā. Temīda interesentus gaidīs jau no piektdienas priekšpusdienas. 

 

Piektdien, 28. jūnijā

Pirmā saruna, ar ko tiks atklāta Tiesiskuma telts programma, sāksies pulksten 12.30 un tā ir diskusija “Informācijas atklātība publiskajā sektorā - kur esam un kurp ejam?”. Vai esošais informācijas atklātības režīms sasniedz savu mērķi? Diskusiju vadīs Sandis Bērtaitis, zvērināts  advokāts. 

Kas garantē taisnu tiesu? Vai taisnīgums un tiesiskums ir sinonīmi? Sarunu festivālā LAMPA atbildes uz šiem jautājumiem meklēs arī “tautas tiesa”, kas ir daļa no Augstākās tiesas rīkotās diskusijas “Tiesa. Taisnīgums. Tiesneša mugurkauls”, kura norisināsies no pulksten  14.30 līdz 16.00. Diskusijā piedalīsies Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, departamentu priekšsēdētāji Veronika Krūmiņa un Aigars Strupišs, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs, Starptautiskā Pastorālās vadības institūta attīstības vadītājs Eiropā Artis Eglītis. Diskusiju un “tautas tiesu” vadīs  Dr.iur. Edvīns Danovskis.

No pulksten 16.30 līdz 17.45 - “Par valsti un tiesiskumu: brīva saruna ar Egilu Levitu”. Nāciet klausīties un uzdot jautājumu! Vada - Dina Gailīte, žurnāla “Jurista Vārds” galvenā redaktore. 

No pulksten  18.30 līdz 20.00 - diskusija  “Vieni precas, citi ne. Juridiskā izsargāšanās ar un bez gredzena.”. Kā savā Mīlestības formulā savienot visus būtiskos elementus – ne tikai emocionālos, bet arī racionālos? Par to – Latvijas Zvērinātu notāru padomes diskusijā Tiesiskuma teltī. Diskusiju vada: Jānis Skrastiņš, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs.

No pulksten 20.30 līdz 22.00 - tiesas procesa izspēle ar žurnālistiem tiesnešu lomās “Bērnu vakcinācija: vecāku izvēle vai valsts noteikts pienākums?”. “Tiesas procesu” vada: Dr.iur. Artūrs Kučs, Latvijas Universitātes asociētais profesors, Satversmes tiesas tiesnesis. Rīko: Žurnāls “Jurista Vārds” sadarbībā ar LU Juridisko fakultāti.

No pulksten 22.30 līdz 00.00 - saruna “Kāpēc jums šķiet, ka Y un Z paaudzei ir viss vienalga?”. Provokatīva saruna “Tiesiskums ≠ BFF ?” gandrīz tumsā ar proaktīviem elementiem jauniešiem un tiem, kas vēlas viņus saprast. Diskusijas tēmas: Marihuāna un kriminālsods. Vai vajag pārmaiņas? Vēlēšanas. Tiesības vai pienākums? Vai abi? Vai bez laulības nav ģimenes? Vada: Magnuss Eriņš, radio pieci.lv ētera cilvēks. Rīko: LV portāls.
 

Sestdien, 29. jūnijā

No pulksten 11.00 līdz 12.30 - diskusija “Tiesnesis. Vai atbildībai ir robežas?”. Tiesneša atbildība komunikācijā – ko teikt, ko ne? Vai tiesnešiem vajag komunicēt sociālajos medijos? Vai tiesnesim ir jāskaidro savi lēmumi, ja sabiedrības vairākumam ir bijis citāds viedoklis? Diskusiju vada: Velta Puriņa, žurnāliste (Rīga TV24). Rīko: Latvijas Tiesnešu biedrība, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība, Tiesu administrācija.

No pulksten 13.00 līdz 14.30 - diskusija “NVO spējas un iespējas”. Kā veicināt sabiedrības pilnvērtīgu iesaisti lēmumu pieņemšanā? Diskusiju vada: Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta Latvijas pārstāvniecības vadītājs, rīko: Tiesībsarga birojs.

No pulksten 15.00 līdz 16.30 - diskusija  “Eitanāzija. Par. Pret. Alternatīvas?”. Kas ir cieņpilna nāve? Vai eitanāzija ir cieņpilna nāve? Kādas ir cieņpilnas nāves alternatīvas nedziedināmi slimiem cilvēkiem? Diskusiju vada: Mārtiņš Daugulis, RSU studiju programma “Politika un politiskā komunikācija” vadītājs, raidījumu vadītājs.  Rīko: Tiesībsarga birojs. 

No pulksten 17.00 līdz 18.30 - diskusija “Vai tiesu izpildītāji darbojas sabiedrības labā?”. Cik netaisnīga būtu pasaule, ja parādi nebūtu jāatdod, sodi nebūtu jāpiemēro un tiesas lēmumus neviens neievērotu? Diskusiju vada: Iveta Kruka, Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja. Rīko: Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome.

No pulksten 19.00 līdz 20.30 - diskusija “Kam ir un kam nav izdevīgi drosmīgi tiesneši?”. Tiesneša drosme tiesas zālē un ārpus tās. Kāda ir tiesneša misija sabiedrībā? Kāds ir drosmīgs tiesnesis? Cik daudz tiesnesim jāstāsta par sevi un cik par savu darbu? Tiesāšanās sabiedriskās attiecības. Kādas ir pieļaujamās robežas? Tiesneša objektivitāte. Kā to saglabāt, jūtot spiedienu no medijiem? Diskusiju vada: Ilze Jaunalksne, žurnāliste. Rīko: Rīgas apgabaltiesa, Latgales apgabaltiesa, Zemgales apgabaltiesa, Tiesu administrācija.

No pulksten 21.00 līdz 22.30 - diskusija “Ziņošana un “stučīšana” – mūsdienu un padomju laika atšķirības un ietekme uz ekonomiku”. Kā ziņošana par likuma pārkāpumu ietekmē makroekonomiku, konkurenci un sabiedrības labklājību? Diskusiju vada: Dāvis Volksons, zvērināts advokāts. Rīko: Latvijas Zvērinātu advokātu padome.
 

Tiesiskuma telts iemītnieki: Tiesībsarga birojs, Augstākā tiesa, Rīgas apgabaltiesa, Latgales apgabaltiesa, Zemgales apgabaltiesa, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība, Latvijas Tiesnešu biedrība, Tiesu administrācija,  “Latvijas Vēstnesis” un tā platformas daļas - “Jurista Vārds” un LV portāls, Zvērinātu notāru padome, Zvērinātu advokātu padome, Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, Tieslietu ministrija, zvērinātu advokātu birojs “Fort”.

Papildinformācijai:

Ilze Apine
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un projektu vadības daļas vadītāja
T.: +371 67313091
Ilze.apine@lv.lv

www.lv.lv