Amatu konkursu oficiālā publikācija “Latvijas Vēstnesī” un izmaiņas no 1. janvāra

2019. gada 1. janvāris

“Latvijas Vēstnesis” turpina publicēt amatu konkursus - proti, oficiālos paziņojumus atbilstoši vairāk nekā 20 spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tiem aizvien ir juridiskas sekas.

No 2019. gada 1. janvāra oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” sadaļā “Amatu konkursi” informācija vairs netiek publicēta līdzšinējā apjomā. To paredz grozījumi Valsts civildienesta likumā.

Turpmāk pretendentu konkursus uz vakantajiem ierēdņu amatiem un to rezultātus izsludina Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā, nevis Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā līdz šim. To paredz 2018. gada 21. jūnijā pieņemtie "Grozījumi Valsts civildienesta likumā” (skat. 8. un 9. pantu).

Pārējo amatu konkursu oficiālā publikācija turpinās “Latvijas Vēstnesī” (vestnesis.lv) un tiem ir juridiskas sekas. “Latvijas Vēstnesis” arī turpina nodrošināt visiem interesentiem brīvi pieejamu amatu konkursu un amata konkursu rezultātu arhīvu.

Sadaļa LV portālā - amatukonkursi.lv

Lielu popularitāti darba meklētāju vidū iemantojusi LV portāla sadaļa “Amatu konkursi” - amatukonkursi.lv, kurā sistematizētā veidā pieejamas “Latvijas Vēstnesī” izziņotās vakances (tikai aktuālās) un kuras saturs interesentiem plaši līdz šim popularizēts arī sociālajos medijos.  Piemēram, 2018. gadā amatu konkursu sadaļas saturs skatīts ap 400 000 reižu (avots: Google Analytics).

Piecas populārākās tēmas, pēc kurām lietotāji grupējuši vakances - tieslietas, valsts pārvalde, izglītība, fianses un veselība. 

Līdz ar minēto grozījumu spēkā stāšanos tas ietekmē arī jaunu amata konkursu pieejamību šeit - informācija vairs nebūs pieejama līdzšinējā apjomā.

Oficiālā publikācija “Latvijas Vēstnesī”

Lai arī ierēdņu amatu publikācijas veidoja ievērojamu daļu no oficiālā izdevuma sadaļas “Amatu konkursu ziņas” satura, tajā joprojām tiek publicēti oficiālie paziņojumi atbilstoši vairāk nekā 20 spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tiem aizvien ir juridiskas sekas, piemēram:

  • akadēmiskie amati zinātniskajās institīcijās (vadošie pētnieki, pētnieki, zinātniskie asistenti u.c.), kurus izsludina zinātniskās institūcijas,
  • iestāžu vadītāju amati, kurus izsludina Valsts kanceleja,
  • valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju amati un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amati, kurus izsludina Izglītības un zinātnes ministrija,
  • vakantie notāru amati, kurus izsludina tieslietu ministrs u.c.

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija