Apbalvoti “Jurista Vārda” studentu konkursa uzvarētāji

2019. gada 28. novembris

Foto: Santa Sāmīte.

Vakar, 27. novembrī, noslēdzās “Jurista Vārda” 14. pētniecisko studiju darbu konkurss, un svinīgā pasākumā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Konferenču zālē tika paziņoti gan sešu sekciju uzvarētāji, gan arī galvenās balvas ieguvējs. 

Šogad žurnāla “Jurista Vārds” konkursā iesniegts rekordliels pētniecisko darbu skaits - 47, kas tapuši studiju procesā kā maģistra darbi, bakalaura darbi vai studiju darbi. Darbu autori kopumā pārstāvēja sešas Latvijas augstskolas - Baltijas Starptautisko akadēmiju, Biznesa augstskolu “Turība”, Juridisko koledžu, Latvijas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Rīgas Stradiņa universitāti.

”Pētniecisko darbu konkursa mērķis ir mazliet savtīgs - atklāt jaunos talantus. Taču mēs ar to lepojamies! Pateicoties šim konkursam vairāki dalībnieki šobrīd jau ir tiesību doktori un piedalās konkursā kā žūrijas locekļi. 

Šis ir nacionāla mēroga pētniecisko darbu konkurss, kurā var pierādīt savus spēkus un salīdzināt kā jaunie speciālisti izskatās uz citu kolēģu fona,” uzsver žurnāla “Jurista Vārds” redaktore Dina Gailīte, atklājot konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākumu.

Ņemot vērā iesniegto darbu skaitu, šogad tie tika sadalīti sešās sekcijās. Darbus katrā sekcijā vērtēja žūrija trīs ekspertu sastāvā, ko veidoja “Jurista Vārda” autori, kas ir atzīti savas nozares praktiķi un autoritātes.

Augstāko novērtējumu sekcijās ieguva:

  • Krimināltiesību un administratīvā pārkāpuma tiesību sekcijā - Dāvids Gurevičs ar darbu “Juridiskā persona kā cietušais kriminālprocesā”;
  • Civiltiesību sekcijā - Anna Marta Nordmane ar darbu “3D printēšana un intelektuālā īpašuma tiesības Latvijā”;
  • Ģimenes un mantojuma tiesību sekcijā - Elīna Liepniece ar darbu “Pārrobežu mantojuma lietu vešana pie Latvijas notāra”;
  • Administratīvo tiesību un valststiesību sekcijā - Līga Dāce ar darbu “Administratīvo tiesu dialogs ar Satversmes tiesu”;
  • Tiesību teorijas un vēstures sekcijā - Olīvija Tuvi ar darbu “Sociālā stratifikācija ārstniecības tiesiskajās attiecībās”;
  • Starptautisko tiesību un cilvēktiesību sekcijā - Renāte Luīze Cietvīra ar darbu “Starptautisko tiesību pārkāpumi Aquarius incidentā”.

Savukārt, papildus izvērtējot visu sekciju uzvarētāju darbus, konkursa galvenā balva tika piešķirta Administratīvo tiesību un valststiesību sekcijas uzvarētājai Līgai Dācei.

Balvās konkursa uzvarētāji saņēma “Jurista Vārda” abonementu 2020. gadam, kā arī VSIA “Latvijas Vēstnesis” un VAS “Tiesu namu aģentūra” dāvāto juridisko literatūru. Uzvarētājus sveica un balvas katrā sekcijā pasniedza arī attiecīgās sekcijas atbalstītāji – ZAB “Rode un partneri”, ZAB “Ecovis Convents”, Latvijas Zvērinātu notāru padome, ZAB “Fort”, ZAB “Rusanovs un partneri” un ZAB “Vilgerts”. Konkursa kopvērtējuma uzvarētāja saņēma arī “Jurista Vārda” izdevēja - “Latvijas Vēstneša” - sarūpēto naudas balvu un Egila Levita rakstu krājumu “Valstsgriba”. 

Plašāku informāciju par šī konkursa norisi, tā uzvarētājiem un viņu darbiem varēs lasīt “Jurista Vārda” 3. decembra numurā.

Par “Jurista Vārdu”

Nedēļas žurnāls „Jurista Vārds” ir lielākais periodiskais, specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā. Tas šobrīd ir lielākais un nozīmīgākais Latvijas juristu neklātienes domu apmaiņas forums un profesionālās tālākizglītības instruments, kā arī būtiskākais informācijas avots par norisēm tieslietās. “Jurista Vārds” ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas.

Papildinformācijai:

Kellija Dadzīte 
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 22113792
kellija.dadzite@lv.lv
www.lv.lv