Apbalvoti žurnāla "Jurista Vārds" 17. studentu konkursa uzvarētāji

2022. gada 2. decembris

Foto: Alīna Kļaviņa.

Noslēdzies jau 17. studentu pētniecisko darbu konkurss, ko rīko žurnāls "Jurista Vārds". 1. decembrī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Konferenču zālē svinīgā konkursa noslēguma pasākumā rīkotāji paziņoja sekciju uzvarētājus un galvenās balvas ieguvēju. Šogad, noslēdzot pētniecisko darbu konkursu, tika pasniegta arī Cerību balva. 

2022. gadā rudenī konkursam tika iesniegti 35 darbi no vairākām Latvijas augstskolām un vienas koledžas: Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Daugavpils universitātes, Rīgas Juridiskās augstskolas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Biznesa Vadības koledžas. 28 darbi sacentās konkursa vispārīgajā daļā, taču septiņi – pretendēja uz Frīdriha Georga fon Bunges Cerību balvu.  

Fotogalerija no konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākuma. 

Ņemot vērā iesniegto darbu lielo skaitu un augsto kvalitāti, šogad vairākiem darbiem tika piešķirtas arī veicināšanas balvas. Šogad pasniegta arī balva, kas nosaukta prof. Kalvja Torgāna vārdā. 

Iesūtītie darbi vispārīgajā daļā vērtēti četrās sekcijās. Augstāko novērtējumu savā sekcijā ieguva: 

 • Krimināltiesību sekcijā – Dana Gorina ar darbu "Kriptovalūta kriminālprocesuālajās darbībās"; 
 • Civiltiesību sekcijā – Dāvis Gertmans ar darbu "Kapitālsabiedrības reputācijas civiltiesiskā aizsardzība"; 
 • Valsts tiesību, tiesību teorijas un vēstures sekcijā – Ernests Grabusts ar darbu "Konstitucionālās sūdzības subjekts: atsevišķi problemātiskie aspekti"; 
 • Starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību sekcijā – Maira Marija Pužule ar darbu "Vēlētāju gribas integritātes aizsardzība sociālajos tīklos"; 
 • Frīdriha Georga fon Bunges Cerību balvu ieguva Agris Ratniks ar darbu "Akadēmiskās brīvības juridiskā aizsardzība augstskolu darbībā". 

Veicināšanas balvas saņēma šādi autori:  

 • Lūcija Strauta ar darbu "Pienācīgas un samērīgas atlīdzības principa piemērošana autortiesību līgumos"; 
 • Artūrs Šuspāns ar darbu "Satversmē ietverto sabiedrības vērtību saturs un piemērošana"; 
 • Liene Pavloviča ar darbu "Iestādes pieļauts procesuāls pārkāpums administratīvajā procesā"; 
 • Alise Paula Zīverte ar darbu "Marakešas līguma par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu IX pantā ietvertā konsensusa principa piemērošanas problemātika Pasaules tirdzniecības organizācijas sistēmā"; 
 • Stefi Pinsone ar darbu "Kompensācijas aprēķināšanas metodes par kaitējumu videi starptautiskajās publiskajās tiesībās"; 
 • Eduards Romans ar darbu "Piespiedu līdzeklis kā tiesību normas konstituējošs elements Latvijas tiesiskajā sistēmā"; 
 • Līga Dimante ar darbu "Kapitālsabiedrības valdes locekļu atbildības tiesiskais regulējums Latvijas Republikas normatīvos aktos un atbildības risku vadība". 

Par prof. Kalvja Torgāna vārdā nosauktās balvas ieguvēju izvirzīja Valsts tiesību, tiesību teorijas un vēstures sekcijas uzvarētāju Ernestu Grabustu, kura darba vadītāja bija asoc. prof. Dr. iur. Anita Rodiņa. 

Konkursa uzvarētāji balvās saņēma "Jurista Vārda" abonementu 2023. gadam, kā arī žurnāla izdevēja "Latvijas Vēstnesis" un Tiesu namu aģentūras dāvāto juridisko literatūru.  

Papildus tam sekciju uzvarētājiem balvas pasniedza attiecīgās sekcijas atbalstītāji: zvērināta advokāta Saulveža Vārpiņa birojs, "ZAB Eversheds Sutherland Bitāns", "ZAB Fort",  "ZAB Vilgerts". 

Plašāku informāciju par šī konkursa norisi, tā uzvarētājiem un viņu darbiem varēs lasīt "Jurista Vārda" 6. decembra numurā. 

"Latvijas Vēstnesis" ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma (vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv, žurnāls “Jurista Vārds” / juristavards.lv).  

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” 
Attīstības un komunikācijas departamenta
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
67898741, 25386479  
zeltite.kazlenoka@lv.lv 
lv.lv