Apliecinājumi, izdrukas un oficiālās publikācijas atkalizmantošana – kā pielietot “Latvijas Vēstneša” pakalpojumus?

2023. gada 1. marts

Publicitātes attēls.

Jau vairāk kā divus gadus oficiālās publikācijas izsludināšana "Latvijas Vēstnesī" (vestnesis.lv) ir bezmaksas pakalpojums. Savukārt, to oficiāls apliecinājums, publikācijas izdruka vai atkalizmantošana ir maksas pakalpojums, ko nodrošina oficiālais izdevējs. Vēršam uzmanību, ka, sākot ar 2023. gada 1. martu, "Latvijas Vēstneša" cenrādī ir izmaiņas.   

Kopš 2021. gada 1. janvāra oficiālās publikācijas izsludināšana pilnībā tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem. Iesniedzējam bez maksas tiek nodrošināta izsludināšana visām oficiālajām publikācijām (arī paziņojumiem), kuru publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti

  • Maksas pakalpojumi noteikti saskaņā ar VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes apstiprinātu cenrādi un tos nodrošina oficiālā izdevēja Klientu centrs Bruņinieku ielā 41, Rīgā, LV-1011. Tālr. 67898741; 67898732. E-pasta adrese: slud@lv.lv

Sākot ar 2023. gada 1. martu, pieejams jauns VSIA “Latvijas Vēstnesis” pakalpojumu cenrādis. Ar to iespēja iepazīties vietnē vestnesis.lv:  

Maksas pakalpojumi un to izmantošana:  

  • Apliecinājumi 

Oficiālā paziņojuma publikācijas apliecinājums izdrukas formā apliecina, ka noteiktā "Latvijas Vēstneša" numurā publicēts attiecīga satura oficiālais paziņojums (sludinājums). Apliecinājumā tiek iekļauts oficiālā paziņojuma teksts, izdošanas datums un numurs. 

  • Izdruka 

Oficiālās publikācijas apliecināta izdruka nodrošina tās pieprasītājam iespēju iepazīties ar oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" elektroniski publicētas oficiālās publikācijas saturu drukātā formātā. 

Samaksa par izdrukas izgatavošanu nepārsniedz tās pašizmaksu, vienlaikus apliecinot tās satura atbilstību oficiālajai publikācijai.  

  • Atkalizmantošana  

Informācijas atkalizmantošana ar oficiālo izdevēju ir saskaņojama rakstveidā, pieprasījumā norādot, ka informācija tiek pieprasīta atkalizmantošanas nolūkā, un preci vai pakalpojumu, kā izveidei nepieciešama pieprasītā informācija. 

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija