Ārkārtējās situācijas pašvaldību saistošos noteikumus publicē "Latvijas Vēstnesī"

2020. gada 16. aprīlis

15. aprīļa oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” laidienā publicēts tieslietu ministra Jāņa Bordāna rīkojums, lai atvieglotu pašvaldībām likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 36. panta pirmajā daļā noteiktā uzdevuma izpildi. 

Jaunā likuma 36. pants paredz, ka Republikas pilsētas domes un novada domes saistošos noteikumus, kas izdoti, lai noteiktu ārkārtējās situācijas laikā īstenojamos pasākumus, un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā.

Šodien izsludinātajā rīkojumā noteikta atvieglojumu piemērošana to novada domju saistošo noteikumu publikācijai oficiālajā izdevumā, kuri izdoti ārkārtējās situācijas laikā īstenojamo pasākumu noteikšanai. Tas paredz, ka novada dome par saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta publikāciju oficiālajā izdevumā maksā Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 65 "Oficiālo publikāciju noteikumi" 2. pielikuma 18. punktā noteikto maksu, bet ne vairāk par 75 eiro par vienu novada domes saistošo noteikumu un tā paskaidrojuma rakstu.  

Maksas atvieglojumu piemēro, ja novada dome, iesniedzot publicēšanai grozījumus saistošajos noteikumos, vienlaikus iesniedz grozīto saistošo noteikumu konsolidēto redakciju WORD formātā (ar datnes paplašinājumu ".docx"), kurā ietverti arī publicēšanai iesniegtie grozījumi. 

Šajā rīkojumā paredzēto oficiālās publikācijas maksas atvieglojumu nepiemēro novada domēm, kuru saistošo noteikumu konsolidāciju saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu par saistošo noteikumu sistematizēšanu tiesību aktu portālā likumi.lv nodrošina oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis”. 

  • Kontaktinformācija saistošo noteikumu iesniegšanai: na@lv.lv, tālr. 67298833
  • Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties: 67898741.

Par oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”

“Latvijas Vēstnesis” ir periodisks elektroniskais izdevums, kas bez maksas pieejams vietnē www.vestnesis.lv. Tajā publicētā informācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicētu tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu. Vestnesis.lv ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas.

Papildinformācijai:

Kellija Dadzīte 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 22113792
kellija.dadzite@lv.lv

www.lv.lv