Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem. Likumi.lv – jauna tematiskā sadaļa

2022. gada 11. aprīlis

Publicitātes attēls.

Lai vienkopus būtu ērti pieejami visi tematiskie Latvijas Republikas tiesību akti, vietnē likumi.lv (uztur oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis") izveidota jauna tematiskā sadaļa "Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem".  
 

Sadaļā ir apkopoti visi Latvijas Republikas tiesību akti – piemēram, likumi, Ministru kabineta noteikumi, pašvaldību saistošie noteikumi, kuri ir par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā vai kuros ir kāda tematiski saistītā norma par to. Apkopoti arī tiesību akti, kuros ir noteikti atvieglojumi personām, kuras izmitina savā īpašumā bēgļus no Ukrainas.

2022. gada 11. aprīlī sadaļā  ir apkopoti 14 tiesību akti: 

"Jaunā tēma ir pieejama gan tēmu katalogā, gan lietotāju ērtībām izeja uz to ir izvietota vietnes likumi.lv sākumlapā. Sadaļu aktualizēsim ar jaunajiem tiesību aktiem," skaidro "Latvijas Vēstneša" Oficiālo publikāciju departamenta Tiesību aktu sistematizācijas daļas vadītāja Sandra Zālīte.  

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam ir pieejams tulkojums gan ukraiņu, gan angļu valodā. Tulkojumus var atrast atvērtā tiesību akta pasē (labajā pusē), izvēloties attiecīgās valodas ikonu – karodziņu.  

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis"  vietnes – vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv – un žurnāls "Jurista Vārds" / juristavards.lv veido valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu. 

 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” 
Attīstības un komunikācijas departamenta
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
67898741, 25386479  
zeltite.kazlenoka@lv.lv 
lv.lv