Atliek oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" pārveidošanu par valsts aģentūru

2016. gada 17. augusts

Publicitātes attēls.

Valdība atbalstījusi Tieslietu ministrijas (TM) priekšlikumu valsts SIA "Latvijas Vēstnesis" pārveidi par valsts aģentūru "Latvijas Vēstnesis" atlikt līdz turpmākam Ministru kabineta (MK) lēmumam.

"VSIA "Latvijas Vēstnesis" valde ir gandarīta par TM pieņemto lēmumu  − apturēt kapitālsabiedrības pārveidi par iestādi. Plānojot nepieciešamās aktivitātes pārveides nodrošināšanai, tika aprēķināts, ka pārveide izmaksātu 70 000  − 85 000 EUR, kas būtu nepieciešami jaunas grāmatvedības uzskaites sistēmas iepirkumam, kā arī iekšējās infrastruktūras izmaiņām, lai nodrošinātu "Latvijas Vēstneša" darbu atbilstoši "Publisko aģentūru likumam" un "Likumam par budžeta un finanšu vadību"," atzīst VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētāja Daina Ābele.

TM norāda, ka, ņemot vērā ierobežoto fiskālo telpu un valsts budžeta finansiālās iespējas, nav iespējams prognozēt, ar kuru gadu būs iespējams sākt piešķirt valsts budžeta finansējumu valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" funkciju nodrošināšanai.

"Kapitālsabiedrības pārveide par iestādi neatrisinātu sasāpējušo jautājumu par valsts funkciju šķērssubsidēšanas modeli, bet radītu nevajadzīgus papildus izdevumus, kā arī vairākus funkciju izpildes riskus, tai skaitā − pakalpojuma kvalitātes lejupslīdes riskus," piebilst D. Ābele.

Tā kā MK atbalstījis ierosinājumu atlikt VSIA "Latvijas Vēstnesis" pārveidi par valsts aģentūru līdz turpmākam MK lēmumam, tam jāsagatavo attiecīgi grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma pārejas noteikumu 3. punktā.

19. augusta "Latvijas Vēstneša" laidienā publicēts Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. septembra rīkojumā Nr. 575 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" pārveides par valsts aģentūru "Latvijas Vēstnesis" uzsākšanu".


"Latvijas Vēstneša" informācija