Atvērs grāmatu “Pacientu tiesību likuma komentāri”

2019. gada 4. jūnijs

Lai sekmīgi īstenotu Pacientu tiesību likuma mērķi, ir būtiski izprast, kādas tiesības un pienākumus likumdevējs noteicis pacientam un ārstniecības personām. To palīdzēs sasniegt grāmata “Pacientu tiesību likuma komentāri”, kuras atvēršana notiks 12. jūnijā.

Vai pacientam ir tiesības „tikt aizmirstam” medicīnā? Vai persona ar ierobežotu rīcībspēju drīkst lemt par savu ārstniecību? Vai ģimenes ārsta nosūtījuma neizmantošana rada sekas? Vai un kad ārsts var atteikties no pacienta, bet pacients - no ārsta? Uz šiem un vēl citiem jautājumiem autori sniedz izsmeļošas atbildes.

Pacientu tiesību likums ir nacionālais tiesību pamatakts pacientu tiesību jomā. Jaunā grāmata, kas izdota “Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā, būs noderīgs palīgs ikvienam iedzīvotājam, sekmējot pacientu aktīvu līdzdalību savas veselības aprūpē un veicinot izpratni par ārstniecības personu pienākumiem.

“Pacientu tiesību likuma komentāri ir nepieciešams instruments, lai sekmētu tiesiskā regulējuma skaidrāku izpratni un vienveidīgu tā piemērošanu. Šī grāmata ir nopietns mēģinājums būtisku veselības aizsardzības sistēmas daļu aplūkot caur cilvēktiesību prizmu. Šāda pieeja izriet no Satversmes, jo demokrātiskas tiesiskas valsts galvenā vērtība ir cilvēks. Tādēļ cilvēka cieņai ir jābūt galvenajai pieejai, kā raudzīties uz veselības aizsardzību,” tā grāmatu priekšvārdā piesaka Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele.

Komentāru mērķis ir sniegt izpratni par likuma normu saturu un to piemērošanas jautājumiem, ņemot vērā atsevišķas aktualitātes ārstniecības personu ikdienas darbā.

Izdevums tapis Dr.iur. Santas Slokenbergas zinātniskajā redakcijā. Komentāru autori: Agnese Gusarova, Ronalds Rožkalns, Santa Slokenberga, Olita Staņislavska, Linda Strazdiņa, Laura Šāberte, Liene Elizabete Tauriņa, Ilze Vilka un Niāra Zālīte.

Grāmatas „Pacientu tiesību likuma komentāri” atvēršanas pasākums notiks 2019. gada 12. jūnijā plkst. 14.00 “Hotel Bergs” Stikla zālē, Elizabetes ielā 83/85, Rīgā.

Mediju pārstāvjiem! Lūdzam reģistrēties līdz 2019. gada 9. jūnijam, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: santa.slokenberga@jur.lu.se

Grāmatu no 13. jūnija varēs iegādāties “Latvijas Vēstneša” Klientu centrā (Bruņinieku ielā 53, Rīgā); pasūtījumu iespējams noformēt arī elektroniski: lv.lv/gramatas. Izdevums būs pieejams arī grāmatnīcās.

Par oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis”
Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma. “Latvijas Vēstnesis” nodrošina oficiālo publikāciju (vestnesis.lv), tiesību aktu pieejamību (likumi.lv), to skaidrošanu (lvportals.lv) un diskusiju tiesiskai domai un praksei (žurnāls “Jurista Vārds”, juristavards.lv).

Papildinformācijai:

Kellija Dadzīte 
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 22113792
kellija.dadzite@lv.lv

www.lv.lv