Bērniem ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi. Ko nosaka likums?

2023. gada 1. jūnijs

Attēls: Latvijas Vēstnesis

Vai visi pieaugušie zina, ka bērnam ir tiesības uz īpašumu? Nepilngadīgajiem ir arī patenttiesības uz savu izgudrojumu. Tajā pašā laikā bērns nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses – šo un daudz ko citu nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likums, kopš kura pieņemšanas pagājuši jau 25 gadi. 

356 864 – šāds bija kopējais bērnu skaits Latvijā pērn, liecina Centrālās statistikas pārvaldes informācija. Šodien, 1. jūnijā, atzīmējam Starptautisko bērnu aizsardzības dienu. Tās kontekstā oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" aktualizē bērnu tiesību jautājumos nozīmīgu saturu, kas pieejams tā platformā.  

Bērnu tiesību aizsardzības likumam šogad aprit 25 gadi. To pieņēma 1998. gada 19. jūnijā, taču spēkā stājās 22. jūlijā. Uz likuma pamata izdoti 27 spēkā esoši Ministru kabineta noteikumi. Tāpat likumam ir pievienotas 16 Augstākas tiesas atziņas. Likuma atvērumā sadaļā "Skaidrojumi" iedzīvotājiem pieejama virkne tematisku rakstu. Jaunākais – par bērnu nodarbinātības tiesiskajiem aspektiem. 

Ieskatam daži no likuma pantiem

  • Bērnam ir tiesības uz savas identitātes saglabāšanu. (8. pants
  • Bērnam ir tiesības uz privāto dzīvi, dzīvojamās telpas un korespondences noslēpumu, personas neaizskaramību un brīvību. (9. pants
  • Bērnam ir pienākums atbilstoši savam vecumam apkopt sevi un piedalīties mājas darbos. (22. pants
  • Bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam. (23. pants)  
  • Bērnam jāizturas ar cieņu pret valsti, tās simboliem un jāievēro likumi. (23. pants)  
  • Bērnam ir pienākums saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi. (23. pants)  
  • Vecāku pienākums ir sagatavot bērnu patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, pēc iespējas respektējot viņa individualitāti, ievērojot spējas un intereses. (24. pants)  

"Latvijas Vēstnesis" ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma — vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv, žurnāls "Jurista Vārds" / juristavards.lv.  

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” 
Attīstības un komunikācijas departamenta
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
67898741, 25386479  
zeltite.kazlenoka@lv.lv 
lv.lv