Bērnu tiesības, vecākiem šķiroties - JURISTA VĀRDA tematiskajā dubultnumurā

2020. gada 16. jūnijs

Šodien, 16. jūnijā, iznāk bērnu tiesībām veltīts žurnāla “Jurista Vārds” dubultnumurs.  Tajā var iepazīties ar vairāk nekā desmit ekspertu viedokļiem par problēmām, kas tiesību piemērotājiem jārisina, aizsargājot bērna tiesības vecāku šķiršanās gadījumā. Visi dažādo jomu eksperti ir vienoti: šādās situācijās prioritārs ir bērna labāko interešu princips un nav pieļaujams, ka bērns kļūst par līdzekli vecāku konfliktu risināšanai.

Viss žurnāla “Jurista Vārds” 2020. gada 16. jūnija laidiens elektroniski pieejams šeit: https://juristavards.lv/zurnals.php?laidiens_id=12261

Šajā žurnālā lasāmie raksti nosacīti veido divas lielas tematiskas grupas: bērnu tiesības pārrobežu lietās (tai skaitā nesenā Kristīnes Misānes lietas analīze) un dažādi atsevišķi bērnu tiesību aspekti vecāku šķiršanās gadījumā (saskarsmes tiesības, uzturlīdzekļi, situācijas viendzimuma pāru šķiršanās gadījumā u.c.). 

Tematisko numuru ievada Ilonas Kronbergas pārdomas par nepieciešamību beidzot veikt Latvijas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reformas, lai novērstu institucionālo sadrumstalotību un vienotas pieejas trūkumu. Savukārt laidienu noslēdz ieskats Augstākās tiesas jaunākajā praksē saistībā ar bērnu tiesībām.

Visas šajā “Jurista Vārdā” lasāmās publikācijas, neskatoties uz dažādajiem tematiem, caurvij viena aksioma – risinot jebkādas situācijas, kurās nonācis bērns, vecākiem šķiroties, centrā jāliek bērna labāko interešu princips un nedrīkst pieļaut, ka bērns kļūst par savu vecāku konflikta risināšanas instrumentu un ambīciju vai savstarpējas izrēķināšanās upuri. Tiesību piemērotājiem tas, bez šaubām, ir ļoti sarežģīts uzdevums, kas prasa ne vien juridiskas zināšanas, bet arī psiholoģijas iemaņas un emocionālu noturību. 

Diemžēl talkā nenāk arī sabiedrības tiesiskā apziņa, kurā bērna labākās intereses joprojām netiek respektētas. Par apliecinājumu tam var kalpot kaut vai fakts, ka Latvijas valsts pašlaik maksā uzturlīdzekļus vairāk nekā 40 tūkstošiem dzīvu vecāku bērnu.

Interesentiem! Tematisko “Jurista Vārda” dubultnumuru - gan drukāto, gan elektroniski lasāmo - var iegādāties, kontaktējoties ar Lasītāju servisu:

  • 67311161,
  • abonenti@lv.lv,
  • vai klātienē mūsu Klientu centrā: Bruņinieku 53, Rīgā.

Žurnālu KIOSKS (iespēja iegādāties arī e-žurnālu): https://juristavards.lv/zurnals.php?mode=visi

Par “Jurista Vārdu”

Nedēļas žurnāls „Jurista Vārds” ir lielākais periodiskais, specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā. Tas šobrīd ir lielākais un nozīmīgākais Latvijas juristu neklātienes domu apmaiņas forums un profesionālās tālākizglītības instruments, kā arī būtiskākais informācijas avots par norisēm tieslietās. “Jurista Vārds” ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas.

Papildinformācijai:

Kellija Dadzīte 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 22113792
kellija.dadzite@lv.lv

www.lv.lv