Būtisks jaunums uzņēmējiem – operatīva pieeja jaunākajai reģistru informācijai

2009. gada 2. marts

Informāciju sagatavoja VSIA „Latvijas Vēstnesis”

No 1. marta „Latvijas Vēstneša” elektroniskajā versijā (www.vestnesis.lv) jaunizveidotajā sadaļā pieejama aktuāla un pilnīga informācija par jaunākajiem ierakstiem Uzņēmumu reģistra (UR) reģistros pirms šo datu izsludināšanas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Līdz šim starpposms no brīža, kad ziņa fiksēta UR reģistrā, līdz brīdim, kad tā tika izsludināta LR oficiālajā laikrakstā, ilga vairākas dienas. Turpmāk piedāvājam operatīvu pieeju no UR saņemtajai informācijai īpašā sadaļā – „Operatīvās UR reģistru ziņas” –, kurā būs pieejami dati par iepriekšējā dienā veiktajiem ierakstiem. Dati šai sadaļā tiks saglabāti līdz to oficiālai publikācijai laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Pēc ziņu oficiālās publikācijas tās ir pieejamas laikraksta elektroniskajā versijā sadaļā „Sludinājumi”. Tajā var brīvi izmantot arī visu iepriekš izsludināto ziņu elektronisko arhīvu.

Kādēļ nepieciešams šāds jaunievedums? Ņemot vērā Uzņēmumu reģistra (UR) Konsultatīvās padomes sēdē uzklausītos uzņēmēju viedokļus, lai šā brīža iespēju robežās mazinātu laika nobīdi, kas rodas no ziņu ierakstīšanas komercreģistrā līdz to izsludināšanai valsts oficiālajā laikrakstā, VSIA „Latvijas Vēstnesis” valde pieņēma lēmumu mainīt esošo no UR saņemtās informācijas publiskošanas kārtību. Ar 1. martu visa jaunākā informācija nākamajā dienā pēc tās saņemšanas būs pieejama interneta vietnē www.vestnesis.lv sadaļā „Operatīvās UR reģistru ziņas”. Publikācija oficiālajā laikrakstā, tāpat kā līdz šim, tiks nodrošināta 5 darbdienu laikā no informācijas saņemšanas brīža. Šo izmaiņu ieviešanai nav nepieciešami papildu resursi, ir tikai mainītas dažas iekšējās publikāciju sagatavošanas procedūras.

„Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, ir iespējams nodrošināt informācijas publiskošanu elektroniski arī tiešsaistes režīmā. Protams, tas prasa papildu izstrādes un resursu ieguldījumus, kā arī labu sadarbību starp informācijas apmaiņā iesaistītajām pusēm. Ideālā variantā to nodrošinātu vienotu elektronisko datu apmaiņas standartu izstrāde publiskajā sektorā, kas, manuprāt, būtu viens no būtiskākajiem valsts pārvaldes efektivitātes paaugstināšanas virzieniem tuvākajā nākotnē,” skaidro VSIA „Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele.

Saistībā ar UR informācijas publiskošanu šobrīd VSIA „Latvijas Vēstnesis” ir gatavs uzņemties iniciatīvu un, izmantojot savas rezerves, izstrādāt tehnoloģiskus risinājumus, lai nodrošinātu komercreģistra ierakstu izsludināšanu reālā laika režīmā. Šādu risinājumu ieviešana un uzturēšana būtu jāsedz no uzņēmēju maksām par publikācijām. Protams, gadījumā, ja pilnībā atteiktos no komercreģistra publikācijām papīra versijā, šīs izmaksas samazinātos.

Komercreģistra ierakstu izsludināšanas kārtību noteic Komerclikuma 11. pants, un tā pirmā daļa paredz, ka visus komercreģistra ierakstus izsludina laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Tāpat izsludina ziņas par dibināšanas dokumentiem un to grozījumiem, par reorganizācijas līguma projektu un tā grozījumiem. Savukārt atbilstoši minētā likuma 12. panta pirmajai daļai ieraksti komercreģistrā ir spēkā attiecībā uz trešajām personām ar to izsludināšanas dienu.

Uzziņai par VSIA „Latvijas Vēstnesis”

Pamatprodukti ir oficiālais laikraksts “Latvijas Vēstnesis” (laikraksta elektroniskā versija www.vestnesis.lv) un tiesību aktu vortāls www.likumi.lv. VSIA “Latvijas Vēstnesis” izdod specializēto žurnālu “Jurista Vārds”. Organizācija uztur un attīsta LV.LV – portālu par likumu un valsti. „Latvijas Vēstneša” misija ir cieši saistīta ar LR Satversmes 90. panta „Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības” īstenošanu.

Papildinformācija:
Ilze Apine
Tālr.: 67310675
ilze.apine@lv.lv