Ceļā pie lasītājiem – Civillikuma 12. izdevums

2017. gada 15. septembris

Foto: Santa Sāmīte. Civillikuma 12. izdevumā iekļauta likuma aktuālā redakcija ar grozījumiwm un papildinājumiem, kas izsludināti līdz 2015. gada 19. novembrim.

„Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā sērijā „Latvijas Vēstneša bibliotēka” nācis klajā jau divpadsmitais Civillikuma izdevums.

Jaunajā izdevumā ietverta likuma aktuālā redakcija ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izsludināti līdz 2015. gada 19. novembrim (ieskaitot). Grāmatā iekļauta Civillikuma trešās daļas trešā A nodaļa “Apbūves tiesība”, kas stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Mūsu valsts apjomīgākais likums tika pieņemts 1937. gadā. Tā sākotnējā redakcijā bija 2400 pantu. Civillikums stājās spēkā 1938. gada 1. janvārī, taču jau pēc nepilniem trim gadiem tas zaudēja spēku.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Civillikums deviņdesmito gadu sākumā pakāpeniski tika atjaunots, veicot tajā daudzus grozījumus. Visapjomīgākie grozījumi skāruši ģimenes tiesību daļu un mantojuma tiesību daļu.

Izdevumam ir vērtīgs satura papildinājums – normatīvie akti par Civillikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību.

Kur iegādāties?

Jauno izdevumu var iegādāties “Latvijas Vēstneša” Klientu centrā un e-grāmatnīcā.

      E-grāmatnīcā „Latvijas Vēstneša” apgādā iznākušās grāmatas var iegādāties vislētāk – par izdevēja cenām. Grāmatu katalogs, karstās cenas, piegādes iespējas.

Lasītāju serviss

  • T.: 80006000; 67311161
  • E-pasts: gramatas@lv.lv

"Latvijas Vēstneša" informācija