Cietušo tiesību aizsardzības efektivitāte – iznācis "Jurista Vārda" tematiskais numurs

2023. gada 18. jūlijs

Attēls: Jurista Vārds

Šodien, 18. jūlijā, iznācis žurnāla "Jurista Vārds" tematiskais numurs par cietušo tiesību aizsardzības efektivitāti kriminālprocesuālajās attiecībās. Šī numura mērķis ir vērst likumdevēja un tiesību normu piemērotāju uzmanību uz praktiskā dimensijā konstatējamajām problēmām, kas saistītas ar cietušo tiesību jēgpilnu aizsardzību, kā arī mudina uz viedokļu apmaiņu par tiem aspektiem, kas būtu uzlabojami, lai cietušo tiesību realizācija kriminālprocesā kļūtu jēgpilnāka.

Jautājums par cietušo tiesību aizsardzības efektivitāti kriminālprocesuālajās attiecībās laiku pa laikam iegūst jaunu aktualitāti – it sevišķi tajos brīžos, kad medijos parādās vēstis par gadījumiem, kur sistēmiskas noregulējuma nepilnības vai cilvēcisko kvalitāšu trūkums neatgriezeniski mainījis cilvēku dzīvi un likteni. Ar nožēlu gan dažkārt jākonstatē, ka jēgpilni rosinājumi esošo trūkumu labošanai tiek ieviesti ar novēlošanos, proti, kad risināmo jautājumu loks netverami samilzis. 

"Jurista Vārda" saturs ir pieejams abonentiem (digitālam saturam piekļuve tūlītēja, noformējot abonementu). Drukāto izdevumu var arī iegādāties "Latvijas Vēstneša" internetveikalā: juristavards.lv/veikals