Datu aizsardzība neliedz apkarot pandēmiju: 13 jautājumi un atbildes "Jurista Vārdā"

2020. gada 31. marts

Nodrošinot sabiedrību ar uzticamu ekspertu viedokļiem, žurnāls “Jurista Vārds” (izdevējs - “Latvijas Vēstnesis”) arī šīs nedēļas izdevumā ikvienam interesentam piedāvā brīvpieejas saturu saistībā ar Covid-19. Šoreiz - “Covid-19 un personas datu apstrāde darbā”

Lai sekmētu vienveidīgu Datu regulas piemērošanu, šajā rakstā apkopota vairāku Eiropas personas datu aizsardzības uzraudzības iestāžu labā prakse attiecībā uz personas datu apstrādi darbā sakarā ar infekcijas slimībām, tostarp Covid-19.

Vai noteikta informācija ir uzskatāma par personas datiem, jo īpaši veselības datiem? Vai darbiniekam ir jāinformē darba devējs par inficēšanos ar Covid-19? Vai darba devējs drīkst atklāt informāciju par Covid-19 izplatību savā uzņēmumā?

Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes sniedz Dr. iur. Veronika Sajadova, sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste, CIPP/E, Swedbank Grupas Latvijā Personas datu aizsardzības speciāliste, Finanšu nozares asociācijas GDPR darba grupas vadītāja. 

Tāpat jaunākajā numurā lasītājiem brīvpieejā pieejams pārskats par pagājušajā nedēļā notikušo Latvijas Republikas konstitucionālo orgānu kopsēdi un no tās izrietošo Valsts prezidenta paziņojumu.

Atgādinām, ka žurnāla “Jurista Vārds” redakcija aizsākusi pandēmijai un ārkārtējai situācijai veltītu materiālu sēriju, ko turpina arī šajā numurā. Iepriekšējās publikācijas pieejamas šeit: 

Redakcija vērš uzmanību, ka “Jurista Vārdā”, tostarp žurnāla elektroniskajā versijā juristavards.lv, publicēto  rakstu un informācijas pārpublicēšana iespējama tikai ar redakcijas rakstveida atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz “Jurista Vārdu”  ir obligāta, norādot pirmpublikācijas vietu un laiku.

Oficiālā izdevēja "Latviajs Vēstnesis" informācija