Divdesmit septiņas „Latvijas Vēstneša” grāmatas aizceļo uz Hāgu

2014. gada 13. marts

Latvijas vēstniecība Nīderlandes Karalistē Latvijas dāvinājums Miera pils bibliotēkai.

11.martā Latvijas vēstnieks Nīderlandē Māris Klišāns svinīgā ceremonijā Miera Pils  bibliotēkai Hāgā pasniedza Latvijā izdotas juridiskās literatūras grāmatas. Starp tām arī 20 „Latvijas Vēstneša” izdotās grāmatas vienā vai vairākos eksemplāros (kopumā gandrīz 30 eksemplāru).

 

Bibliotēkas  projektu koordinatore Kandisa Alihuseina ( Candice Alihusain) un galvenais bibliotekārs Nilss van Tols ( Niels van Tol ) savā  un Kārnegī  fonda direktora Stīvena van Hogstrātena ( Steven van Hoogstraten) vārdā pateicās par dāvinājumu un atbalstu projektam.

Par godu Miera Pils simtgadei, ko atzīmēja pagājušajā gadā, Carnegie fonds Nīderlandē aicināja visas astoņdesmit deviņas Hāgā rezidējošās vēstniecības piedalīties grandiozā projektā „Vēstniecības ziedo grāmatas Miera Pils bibliotēkai”, tā projekta priekšvēsturi skaidro Latvijas vēstniecība Nīderlandes Karalistē.

Latvijas vēstniecība Hāgā sazinājās ar Latvijas vadošajiem juridiskās literatūras izdevējiem, kā rezultātā Tiesu namu aģentūra, „Latvijas Vēstnesis”, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte un Latvijas augstākā tiesa atvēlēja četrdesmit vienu grāmatu – par Latvijas Republikas Civilprocesu, darba tiesībām, kriminālistiku, intelektuālo īpašumu, Eiropas Savienības tiesībām, Latvijas Republikas Civillikuma terminu vārdnīcu, kā arī vairākus Latvijas populārā jurisprudences profesora K. Torgāna darbus.

Latvijas vēstniecība ir trīsdesmitā pēc skaita, kas ziedojusi grāmatas bibliotēkai šī projekta ietvaros.

Latvijas Republikas oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” ziedoja divdesmit dažādu nosaukumu grāmatas (kopumā trīsdesmit eksemplārus), tajā skaitā īpaši nozīmīgos izdevumus:

 • "Latvijas Republikas Satversme" (jubilejas izdevums ar Satversmi deviņās valodās);
 • Satversmes komentāri (abi izdevumi);
 • "Tiesnešu tiesības";
 • "Konstitucionālās sūdzības teorija un prakse Latvijā";
 • "Saeimas atlaišana. Rakstu krājums";
 • "Administratīvais process tiesā";
 • "Satversmes iztulkošana";
 • "Latvijas ģenerāli 1918 - 1940";
 • Civillikums latviešu - vācu valodā;
 • "Robežlīgums"
 • u.c.

„Vismaz septiņas no grāmatām tiks izstādītas Miera Pils bibliotēkas lasītavā. Bibliotēku apmeklē starptautisko organizāciju, tiesu un tribunālu tiesneši, prokurori un darbinieki, jurisprudences profesionāļi un studenti, kā arī Hāgas Akadēmijas vasaras juridisko kursu dalībnieki, kas ierodas no visiem kontinentiem, tostarp Latvijas. Bibliotēkā jau bija 281 grāmata, kurā atspoguļoti juridiskie procesi Latvijā, tai skaitā 18 latviešu valodā, pārējās angļu, franču, vācu un krievu valodās,” informē Latvijas vēstniecība Nīderlandes Karalistē.

 • Miera pils, tās bibliotēka un teritorija ir Kārnegī fonda īpašums.
 • Bibliotēkā ir vairāk nekā miljons grāmatu, un katra mēneša beigās bibliotēka saviem kontaktiem (kopā ap 3000) izsūta ikmēneša jaunumu apskatu, kur marta publikācijā būs arī raksts par Latvijas izdevniecību ziedotajām grāmatām.

 

"Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā izdotās grāmatas skat. www.lv.lv/gramatas

"Latvijas Vēstneša" informācija