E. Levits izsludina likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam”

2020. gada 11. decembris

Foto: Kellija Virse

Valsts prezidents Egils Levits šodien, 11. decembrī, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesī” izsludinājis nākamā gada budžetu un 29 to pavadošos likumus. Tiesību aktu oficiālās publikācijas pieejamas  papildu laidienā Nr. 240A.

Kopumā papildu laidienā ir izsludināti 30 likumi un Valsts prezidenta paziņojums par valsts budžeta likumu paketi 2021. gadam, kuru oficiālā publikācija pieejama vietnē vestnesis.lv.

"2021. gada valsts budžets ir lielākais Latvijas vēsturē, un es esmu gandarīts, ka šajā budžetā ir pieaugusi tā izdevumu daļa. Tomēr Covid-19 pandēmija un neskaidrība par tās ietekmes dziļumu un ilgumu atstās savu iespaidu uz nākamo saimniecisko gadu," tā paziņojumā par valsts budžetu 2021. gadam kā pamatu valsts tālākai attīstībai izsakās E. Levits.

Ar šodien izsludināto likumu apstiprināts valsts budžets 2021. gadam ieņēmumos 9 585 268 895 eiro, bet izdevumos 10 764 811 284 eiro. Mērķdotāciju apjoms pašvaldībām − 405 086 146 eiro.

Likumam par valsts budžetu ir vairāki pavadošie likumi, piemēram:

Likums “Par valsts budžetu 2021. gadam” stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī, un šā likuma darbība ir attiecināma uz visu saimniecisko gadu.

Visvairāk līdzekļu nākamgad paredzēts veselības jomai, un papildus 183 miljoni tiks atvēlēti iepriekš paredzētajai veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai.

Labklājības jomā papildu finansējums 95,7 miljonu eiro apmērā paredzēts garantēto minimālo ienākumu nodrošināšanai trūcīgām personām.

(!) “Latvijas Vēstnesis” iznāk katru darbdienu un, ja nepieciešams, arī brīvdienās. Tā saturs iedzīvotājiem pieejams uzreiz pēc pusnakts vietnē vestnesis.lv. Lai ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistītos tiesību aktus operatīvi padarītu pieejamus sabiedrībai, ārkārtējās situācijas laikā biežāk klajā nāk oficiālā izdevuma papildu laidieni. Šo dokumentu oficiālo publikāciju "Latvijas Vēstnesis" nodrošina tūlītēji pēc to saņemšanas no iesniedzējiem. Oficiālā publikācija ir publiski ticama un saistoša.

Papildinformācijai:

Kellija Virse
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 22113792
kellija.virse@lv.lv
www.lv.lv