Eiropa iepazīst Latvijas praksi tiesību aktu konsolidēšanā

2017. gada 6. oktobris

Foto: Santa Sāmīte. Eiropas Savienības Publikāciju biroja pārstāvis viesojas pie oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” ar mērķi iepazīt un pārņemt labo praksi konsolidēto tiesību aktu versiju nodrošināšanā.

Eiropas Komisijas (EK) darbinieku informatīvās vizītes Latvijā laikā “Latvijas Vēstneša” pārstāvji prezentē oficiālā izdevēja darbību, tostarp tiesību aktu pieejamības nodrošināšanu vietnē Likumi.lv.

EK pārstāvji viesojas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, kurām ir nacionāla mēroga tiesību aktu datu bāzes (Latvijai − Likumi.lv), lai pārņemtu labo praksi tiesību aktu pieejamības nodrošināšanā, proti, lai ES tiesību aktu datu bāzē EUR-Lex sarežģītu informāciju pasniegtu lietotājiem draudzīgā un saprotamā veidā.

Interesi par Latvijas oficiālā izdevēja darbību izrādīja Dejans Brkics (Dejan Brkic) − ES Publikāciju biroja dokumentārās vadības un metadatu vienības jurists.

D. Brkica ieskatā vizīte bija veiksmīga. Viņš īpaši novērtēja Latvijas risinājumus tiesību aktu “nākotnes” redakciju atpsoguļojumā, kam arī tika izrādīta pastiprināta uzmanība.

“Latvijas Vēstneša” pārstāvji vizītes laikā prezentēja:

  • ar tiesību aktu konsolidāciju saistītās problēmas un risinājumus;

  • tiesību aktos ietverto grozījumu izsekojamību laikā;

  • vietnes nodrošinātās dokumetu meklēšanas iespējas;

  • saišu veidošanu no Latvijas tiesību aktiem uz ES direktīvām un regulām.

Uzziņai

No 2. līdz 4. oktobrim Latvijā norisinājās Eiropas Komisijas (EK) darbinieku informatīvā vizīte, lai veidotu padziļinātu priekšstatu par Latviju. Viesi iepazinās ar Latvijas valsts pārvaldes aktualitātēm, sociāli ekonomisko situāciju valstī, Latvijas sasniegumiem zinātnē un panākumiem lauksaimniecībā, kā arī kultūru, informē Ārlietu ministrijas komunikācijas grupa.

Vizītes laikā EK ierēdņi tikās ar valsts pārvaldes iestāžu amatpersonām, nevalstiskā sektora pārstāvjiem, kā arī ar lauksaimniecības un zinātnes jomas pārstāvjiem.

Šī bija jau ceturtā šāda vizīte Latvijā. Iepriekš EK pārstāvji Latvijā viesojušies 2007. gadā, 2014. gadā un 2016. gadā.

Informatīvo vizīti organizēja Ārlietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisijas Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorātu.

“Latvijas Vēstneša” informācija