Ģenerālprokurora amata kandidātu prokuratūras attīstības koncepcijas LV portālā un juristavards.lv

2020. gada 4. jūnijs

11. jūlijā noslēgsies pašreizējā ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera pilnvaru termiņš. Ņemot vērā grozījumus Prokuratūras likumā un grozījumus likumā “Par tiesu varu”, kas stājās spēkā 11. martā, šogad pirmo reizi ģenerālprokurors tiks izvēlēts atklātā konkursā. Visu astoņu kandidātu prokuratūras darbības attīstības koncepcijas - LV portālā un juristavards.lv.  

Tieslietu padomes izsludinātajam ģenerālprokurora amata kandidātu konkursam pieteikušies astoņi kandidāti.

Visu kandidātu iesniegtie dokumenti apliecina pretendentu atbilstību Prokuratūras likuma 36. pantā izvirzītajām prasībām, t.i., vecuma, pilsonības, izglītības, darba stāža u.c. prasībām. Visi pretendenti saņēmuši pozitīvu Satversmes aizsardzības biroja atzinumu par atbilstību likumā „Par valsts noslēpumu” noteiktajām prasībām speciālās atļaujas saņemšanai pieejai valsts noslēpumam.

Atbilstoši Tieslietu padomes apstiprinātajam Ģenerālprokurora amata kandidātu konkursa, vērtēšanas kritēriju un kārtības nolikumam visu astoņu kandidātu prokuratūras darbības attīstības koncepcijas publicētas Augstākās tiesas mājaslapā Tieslietu padomes sadaļā.

Tieslietu padome uzklausīs visus ģenerālprokurora amata kandidātus. Saeimai iecelšanai ģenerālprokurora amatā tiks virzīts kandidāts, kurš būs saņēmis Tieslietu padomes locekļu balsu vairākumu.

Pēc Augstākās tiesas informācijas