Gulbenes novada dome saistošos noteikumus publicēs "Latvijas Vēstnesī"

2020. gada 8. jūlijs

Turpmāk arī Gulbenes novada domes pieņemtie saistošie noteikumi tiks publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv). Saistošo noteikumu konsolidētā redakcija būs pieejama tiesību aktu vietnē Likumi.lv. 

Līdz šim vietnē Likumi.lv bija pieejama ne tikai lielo pilsētu pašvaldību, bet arī Carnikavas, Mārupes, Smiltenes, Talsu un Tērvetes novada domes saistošo noteikumu konsolidētā redakcija. No 2020. gada jūlija šim sarakstam pievienojusies Gulbenes novada dome.

"Saistošo noteikumu publicēšana oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir vēl viens solis iedzīvotāju informētībai, kā arī pieejamībai, kārtībai un efektivitātei dokumentu vadības un apstrādes procesā," domes lēmumu raksturo Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs.

Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr. 11 “Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” paskaidrojuma rakstā minēti vairāki ieguvumi oficiālās publikācijas vietas maiņai.

  1. Nodrošinās saistošo noteikumu publicēšanas operativitāti.

  2. Plašāks personu loks būs informēts par Gulbenes novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

  3. Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" nodrošina izdoto saistošo noteikumu aktualizāciju.

  4. Gulbenes novada domes izdotie normatīvie akti tiek publicēti kopējā Latvijas Republikas normatīvo aktu tīmekļa vietnē Likumi.lv.

  5. Tiks uzlabota labas pārvaldības principa ievērošana pašvaldības darbā.

  6. Samazinās pašvaldības darbinieku noslodzi.

Likumā “Par pašvaldībām” ir noteiktas ikvienas novadu domes tiesības pāriet uz oficiālo publikāciju tajā pašā izdevumā, kurā tiek nodrošināta likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu tiesību aktu oficiālā publikācija. 

“Latvijas Vēstnesis” aicina arī citu novadu domes izvērtēt iespēju publicēt savus saistošos noteikumus Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā. Tas nodrošinātu iedzīvotājiem iespējas vienuviet tiešsaistē uzzināt savas tiesības un pienākumus – tiesisko regulējumu – gan konkrēta novada, gan valsts līmenī. Lasīt vairāk par nosacījumiem

“Latvijas Vēstnesis” ir Latvijas Republikas oficiālais izdevējs, kas izdod oficiālo izdevumu (vestnesis.lv) un nodrošina sabiedrībai vēl citus informatīvos pakalpojumus (likumi.lv, lvportals.lv, žurnāls “Jurista Vārds” / juristavards.lv), kas kā valsts funkcijas noteiktas Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā.

Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” kopš 2013. gada iznāk tikai elektroniski.

Par oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”
“Latvijas Vēstnesis” ir periodisks elektroniskais izdevums, kas bez maksas pieejams vietnē www.vestnesis.lv. Tajā publicētā informācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicētu tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu. Vestnesis.lv ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas.

Papildinformācijai:

Santa Sāmīte 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Digitālās komunikācijas speciāliste

Mob.: +371 29672420
santa.samite@lv.lv

www.lv.lv