Igaunijas un Latvijas oficiālie izdevēji apspriež nākotnes digitālos risinājumus

2019. gada 3. jūnijs

Foto: Santa Sāmīte. Latvijas Republikas oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valde - valdes priekšsēdētāja Daina Ābele un valdes loceklis Dainis Mjartāns - ar kolēģiem un "Riigi Teataja" vadītājs Jiri Heinla ar kolēģiem. No kreisās: Heino Spulģis, Artis Trops, Inese Luste, Silvers Raukass, Jiri Heinla, Mari Pētriss, Daina Ābele, Ille Urbs, Mareta Mauera, Aigars Bērziņš un Dainis Mjartāns.

Divu Baltijas valstu oficiālajiem izdevējiem - “Latvijas Vēstnesis” un “Riigi Teataja” (Igaunija) - ir kopīga vīzija par oficiālās publikācijas perspektīvu digitālajā laikmetā un tehnoloģiskajiem risinājumiem sabiedrības vajadzību nodrošināšanā.

Katrā tiesiskā un demokrātiskā valstī ir oficiālais izdevējs, kas nodrošina valsts un tiesiskās informācijas publiskošanu, sistematizēšanu un pieejamību - izsludina likumus un  citus tiesību aktus, publisko oficiālos paziņojumus un arī cita veida informāciju, kas konkrētā valstī ir tā pienākums, lai iedzīvotāji zinātu savas tiesības un pienākumus un izprastu tos.

31. maijā pie Latvijas Republikas oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” pieredzes apmaiņā viesojās Igaunijas oficiālā izdevēja “Riigi Teataja” pārstāvji - tā vadītājs Jiri Heinla, Mareta Mauera (oficiāla publikācija), Silvers Raukass (oficiālie paziņojumi), Mari Pētriss (tulkojumi), Ille Urbs (konsolidācija).

“Ar Igaunijas kolēģiem mūs vieno ilggadēja sadarbība, arī pēc šīs tikšanas ir liels gandarījums, ka redzējums par oficiālā izdevēja funkcijām, uzdevumiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem ir līdzīgs,“ tā VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele. “Ar kaimiņvalsts speciālistiem bija profesionāli interesanta saruna par oficiālo publikāciju perspektīvu digitālajā laikmetā un jauno tehnoloģiju izmantošanu, tajā skaitā mākslīgā intelekta pielietojumu.”

Arī Igaunijā oficiālā publikācija ir elektroniskā formātā un pieejama vietnē www.riigiteataja.ee. Mūsu kaimiņvalsts speciālisti jau pāris gadus strādā pie šīs vietnes topošās jaunās versijas, tādēļ iepazīstināja “Latvijas Vēstneša” darbiniekus ar tās prototipu.

Igaunijas delegāciju interesēja Latvijas situācija un oficiālā izdevēja funkciju realizācija praksē, gūstot padziļinātu ieskatu “Latvijas Vēstneša” kā valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformā un tās informatīvo pakalpojumu klāstā.

“Latvijas Vēstnesis” cieši sadarbojas arī ar Eiropas Savienības Publikācijas biroju. Jūnija nogalē Latvijas pārstāvji dosies uz Hāgu, kur notiks ikgadējais Eiropas Oficiālo izdevēju forums (European Forum of Official Gazettes) - viedokļu un ideju apmaiņa par tehnoloģiskajiem izaicinājumiem tuvākajā desmitgadē un nākotnes attīstības vīzijām.

Forums ir neformāla, koleģiāla struktūra, ko veido Eiropas Savienības dalībvalstu un kandidātvalstu oficiālos izdevumus pārstāvošās izdevējorganizācijas un Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis.

Latvijā lēmums par valsts informācijas avota izveidi pieņemts jau 1918. gada 7. decembrī. Pagaidu Valdības viens no steidzamajiem uzdevumiem  – izveidot ticamu un drošu informācijas avotu, kurā būtu visi “likumi un rīkojumi, kas pilsoņiem jāzina un jāievēro” un “tiesu un citu iestāžu sludinājumi, lai tos varētu uzskatīt par vispārībai paziņotiem.” Saturam – “oficiāla un autentiska nozīme”. Tajā bija jāpublicē arī skaidrojumi - “paskaidrojumi par atsevišķu izdoto likumu nozīmi un vajadzību, “apcerējumi par zinātni”, “ziņas un paziņojumi no Latvijas, likumu izmaiņām, svarīgākajiem notikumiem”.

Par oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis”

Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma. “Latvijas Vēstnesis” nodrošina - oficiālo publikāciju (vestnesis.lv), tiesību aktu pieejamību (likumi.lv), to skaidrošanu (lvportals.lv) un diskusiju tiesiskai domai un praksei (žurnāls “Jurista Vārds”, juristavards.lv).
 

Papildinformācijai:

Santa Sāmīte
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Digitālās komunikācijas speciāliste

T.: +371 67310675
Mob.: +371 29672420
santa.samite@lv.lv
www.lv.lv