Izmaiņas izglītības nozarē: "Latvijas Vēstnesī" publicētas 2 oficiālās publikācijas

2022. gada 26. janvāris

26. janvārī oficiālā izdevuma Latvijas Vēstnesis (vestnesis.lv) papildu laidienā Nr. 18A izsludināti jaunie valdības lēmumi: grozījumi Ministru kabineta (MK) rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" un grozījumi epidemioloģiskās drošības pasākumos.

Kopumā laidienā pieejamas 2 tiesību aktu oficiālās publikācijas:

  • MK rīkojums Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu": https://www.vestnesis.lv/op/2022/18A.2
    Grozījumi paredz, ka pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādēs izglītības procesu atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar dibinātāju saskaņotam un pamatotam lēmumam (valsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājs pieņem pamatotu lēmumu bez saskaņošanas ar dibinātāju) un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai var īstenot attālināti pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, izvērtējot attiecīgajā izglītības iestādē nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē.
    Rīkojums stājas spēkā 2022. gada 26. janvārī.
  • Grozījumi MK noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai":  https://www.vestnesis.lv/op/2022/18A.1
    Grozījumi paredz, ka personai, kurai apstiprināta inficēšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu, Nacionālais veselības dienests aptur vakcinācijas sertifikāta darbību uz laiku līdz septītajai dienai kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros, ar kuru laboratoriski, veicot RNS testu, tika apstiprināta Covid-19 infekcija.
    Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 27. janvārī.

Abu tiesību aktu konsolidētās redakcijas drīzumā varēs lietot vietnē likumi.lv, kas ir oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" tiesiskās informācijas platformas daļa.

Atgādinām, ka vietnē likumi.lv iedzīvotājiem ir nodrošināta sadaļa  – Covid-19, kurā pieejami visi tematiski saistītie tiesību akti: https://likumi.lv/ta/tema/covid-19   

Operatīvi par "Latvijas Vēstneša” saturu var uzzināt, izmantojot pakalpojumu "Seko līdzi”:
https://www.vestnesis.lv/jaunumi-e-pasta

Papildinformācijai:
Adelīna Anna Ziemele
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob.: +371 26710004
adelina.ziemele@lv.lv
www.lv.lv