Izmaiņas “Latvijas Vēstnesī” 2021. gadā paredz sabiedrībai nozīmīgus ieguvumus

2020. gada 25. novembris

No 2021. gada uzņēmējiem un citiem oficiālo paziņojumu iesniedzējiem nebūs jāmaksā par publikācijām “Latvijas Vēstnesī”. Otrs nozīmīgs jaunievedums – vienuviet būs pieejami visi pašvaldību saistošie noteikumi, turklāt sistematizētā veidā. To nosaka 24. novembrī Saeimā apstiprinātie grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā (OPTIL), ko rosināja Tieslietu ministrija.

“Latvijas Republikas Satversmē ir noteikts, ka ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Tāpēc mums ir svarīgi stiprināt un atbalstīt oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis”, kas veic valsts deleģētu uzdevumu un sniedz sabiedrībai nozīmīgu un kvalitatīvu tiesisko informāciju. Tam ir liela nozīme nacionālās drošības un tiesiskuma stiprināšanā," uzsver tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Galvenie ieguvumi iedzīvotājiem, ko paredz OPTIL grozījumi, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī:

  1. no 1. janvāra informācijas iesniedzējiem - uzņēmējiem, privātpersonām u.c. - nav jāmaksā par publikācijām “Latvijas Vēstnesī” (vestnesis.lv), lai segtu oficiālo publikāciju izmaksas;
     
  2. no 2022. gada 1. janvāra oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (vestnesis.lv)  publicēs arī visus pašvaldību saistošos noteikumus (tas nozīmē, ka no 2022. gada 1. janvāra visi saistošie noteikumi būs pieejami vienkopus un sistematizētā veidā arī vietnē likumi.lv);
     
  3. arī turpmāk iedzīvotājiem vienuviet būs pieejams uzticams un kvalitatīvs “Latvijas Vēstneša” platformas saturs (vestnesis.lv, likumi.lv, LVportals.lv un žurnāls “Jurista Vārds”/ juristavards.lv).


“Latvijas Vēstneša” funkcijas, kas precizētas OPTIL, turpmāk kompensēs no valsts budžeta - to paredz 24. oktobrī Saeimā apstiprinātie grozījumi “Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā”.

Šim nolūkam nepieciešamos līdzekļus 1,7 miljonu eiro apmērā nodrošinās Tieslietu ministrija (TM), pārdalot tās budžetā esošos finanšu līdzekļus, tāpēc lēmumam nav fiskālas ietekmes uz 2021. gada valsts budžetu. TM ir atrisinājusi arī jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu 2022. gadā, kas nepieciešams visu Latvijas pašvaldību saistošo noteikumu publikācijām oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” .

 "Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālo ministriju esam nodrošinājuši stabilu finansēšanas modeli oficiālajam izdevējam "Latvijas Vēstnesis" valsts funkcijas nodrošināšanai, neprasot papildu līdzekļus no valsts budžeta, bet gan pārdalot līdzekļus no ministrijām jau piešķirtā finansējuma. Tas ļaus atcelt oficiālo publikāciju maksu un nodrošinās sabiedrībai tiesisko informāciju ērti pieejamā, saprotamā un mūsdienīgā veidā", uzsver J. Bordāns.

Tieslietu ministrija saka paldies saviem sadarbības partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Finanšu ministrijai un Latvijas Pašvaldību savienībai par atbalstu un sadarbību šo grozījumu virzībā

Ministru kabinets 2020. gada vasarā, apstiprinot koncepciju par oficiālo publikāciju un tiesisko informāciju, noteicis oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" vispārējo stratēģisko mērķi – nodrošināt ilgtspējīgas, vispārpieejamas un vienotas informatīvās platformas darbību, kurā nepastarpināti sniedz sabiedrībai nozīmīgu un kvalitatīvu valsts, pilsonisko un tiesisko informāciju, veicinot sabiedrībā izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī kvalitatīvu sabiedrības diskusiju, uzturot atgriezenisko saiti starp sabiedrību un valsti.

 

Par oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis”

Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma. “Latvijas Vēstnesis” nodrošina - oficiālo publikāciju (vestnesis.lv), sistematizēto tiesību aktu pieejamību (likumi.lv), to skaidrošanu (LVportals.lv) un diskusiju tiesiskai domai un praksei (žurnāls “Jurista Vārds”, juristavards.lv). Tā darbību nosaka OPTIL.

Tieslietu ministrijas un
oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija