Izmaiņas no 1. augusta "Latvijas Vēstnesī": pārcels Komercreģistra ziņu izsludināšanu

2021. gada 6. jūlijs

Foto: Santa Koha

Otrdien, 6. jūlijā, Saeima otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Komerclikumā un likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, tādējādi uzsākot Digitalizācijas direktīvas normu ieviešanu komercdarbībā. Līdz šim likums noteica, ka komercreģistra ierakstus izsludina oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (vestnesis.lv), vienlaikus tos publicējot elektroniski. No 2021. gada 1. augusta komercreģistra ierakstus un dokumentus izsludinās Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē. Grozījumu mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vides caurredzamību un mazināt birokrātisko slogu uzņēmējiem Eiropas Savienības kā vienotas telpas robežās.

"Latvijas Vēstneša" lietotājiem

Grozījumu oficiālā publikācija "Latvijas Vēstnesī": https://www.vestnesis.lv/op/2021/129A.3

"Latvijas Vēstnesī" arī turpmāk būs pieejami visi ieraksti, kuri ir izdarīti komercreģistrā līdz 2021. gada 31. jūlijam un kuru oficiālā publikācija notikusi vietnē vestnesis.lv

Normatīvais regulējums: 

Grozījumu “Komerclikumā” pārejas noteikumu 60.punkts paredz, ka “Ierakstus, kas komercreģistrā izdarīti līdz 2021. gada 31. jūlijam, izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis”. 

Joprojām līdz 2023. gada 30. jūnijam Latvijas Vēstnesī tiks publicēti paziņojumi kreditoru interešu aizsardzībai. Gadījumos, ja tiek samazināts pamatkapitāls, ja sabiedrības darbība ir izbeigta, pamatojoties uz komercreģistra iestādes vai nodokļu administrācijas lēmumu, vai ja sabiedrības darbība ir izbeigta, pamatojoties uz tiesas nolēmumu. Tos meklējiet paziņojumu grupā "Paziņojumi kreditoriem". 

Normatīvais regulējums: 

Līdz 2023. gada 30. jūnijam Komerclikuma 207. panta otrajā daļā, 264. panta otrajā daļā, 318.1 panta trešajā un sestajā daļā, kā arī 324. panta pirmajā daļā minētos paziņojumus izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", saskaņā ar pārejas noteikumu 64.punktu, 

Ko paredz Digitalizācijas direktīvas normu ieviešana

Izmaiņas tiesiskajā regulējumā paredz Uzņēmumu reģistram (turpmāk – Reģistrs) nodrošināt komercreģistra publicitāti nacionālajā un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) līmenī, vienlaikus nodrošinot informācijas apmaiņu ar citu ES valstu komercreģistriem.

Grozījumi likumos sniegs tiesības visu ES valstu komercreģistros pieteikumus iesniegt digitāli – bez fiziskas ierašanās, tostarp Latvijas uzņēmējiem – citu ES valstu komercreģistros un citu ES valstu uzņēmējiem – Reģistrā. Tāpat izmaiņas nosaka, ka komercreģistra ieraksti tiks publicēti informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv.

Mazinot uzņēmējiem administratīvo slogu, grozījumi paredz pašreizējo juridiskās adreses (nekustamā īpašuma) īpašnieka piekrišanu juridiskās adreses reģistrācijai aizstāt ar valdes locekļa apliecinājumu par tiesībām atrasties minētajā adresē. Vienlaikus izmaiņas tiesiskajā regulējumā pastiprinās valdes locekļu atbildību, – pirmkārt, nodrošināt, ka komersants tiek reģistrēts adresē, kurā tam ir tiesisks pamats atrasties (piemēram, ir noslēgts nomas līgums) un, otrkārt, nodrošināt, ka komersants attiecīgajā adresē ir sasniedzams.

Grozījumi likumā stājas spēkā 2021. gada 1. augustā.

Pēc oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" un Tieslietu ministrijas informācijas