Izmaiņas no 1. janvāra: jaunos likumus un to skaidrojumus meklē "Latvijas Vēstnesī"

2023. gada 18. decembris

Attēls: Latvijas Vēstnesis.

Paaugstināta minimālā alga. Lielāki minimālās pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsti. Atbalsts hipotekārā kredīta ņēmējiem. Šīs un vēl citas izmaiņas stāsies spēkā uzreiz pēc Vecgada aizvadīšanas — 2024. gada 1. janvārī. Jaunie likumi un citi tiesību akti tiešā mērā ietekmēs mūsu ikdienu, tādēļ ikvienam ir vērtīgi sekot līdzi izmaiņām. Kur vienuviet var iepazīties ar jaunajiem likumiem, citiem tiesību aktiem un to skaidrojumiem? Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" piedāvā divus aktuālus un informatīvus atvērumus #Spēkāno2024.  

Jauno tiesību aktu saraksts vietnē likumi.lv joprojām ir atvērts turpmākiem papildinājumiem, jo līdz šā gada nogalei klajā nāks vairāki oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) laidieni, kuros izsludinās tiesību aktus, kas stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī. Arī izmaiņu un jaunumu skaidrojumu sadaļā decembrī būs jaunas publikācijas.   

Sociālajos medijos (X, Facebook un Instagram) LV portāla un "Latvijas Vēstneša" tematiskie ieraksti gan par tiesību aktiem, gan to skaidrojumiem atrodami, izmantojot tēmturi #Spēkāno2024. 

Tiesību aktu saraksts 

Pēc šā brīža datiem, 2024. gada 1. janvārī stāsies spēkā 102 tiesību akti, t. sk. grozījumi —  likumi, Ministru kabineta (MK) noteikumi, kā arī virkne pašvaldību saistošo noteikumu, liecina līdz šim izsludinātās oficiālās publikācijas (situācija 18.12.2023). 

130 tiesību akti zaudēs spēku (situācija 18.12.2023). 

Visi jaunie tiesību akti, kas iepriekš publicēti "Latvijas Vēstnesī" un stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī, vienkopus ir pieejami tiesību aktu vietnē likumi.lv. 

Tiesību aktu saraksts ir aktuāls, proti, līdz 2023. gada 31. decembrim tajā apkopota visa jaunākā informācija: 

Piemēram, 2024. gada 1. janvārī stāsies spēkā Grozījumi MK noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu": https://likumi.lv/ta/id/347394-grozijums-ministru-kabineta-2015-gada-24-novembra-noteikumos-nr-656-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala  

Savukārt 1. janvārī zaudēs spēku Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums: https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums (likums pieņemts 05.06.2020).  

Skaidrojumi par izmaiņām  

Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šogad LV portāls (lvportals.lv) izveidojis tematisko sadaļu "Spēkā no 2024. gada janvāra": https://lvportals.lv/temats/speka-no-2024-gada-janvara 

Tematisko sadaļu  LV portāls regulāri papildinās ar jauniem skaidrojumiem. Ieskatam — dažas publikācijas, kas šobrīd jau pieejamas:  

  

"Latvijas Vēstnesis" ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma — vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv, žurnāls "Jurista Vārds" / juristavards.lv. 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un komunikācijas departamenta
Digitālās komunikācijas speciāliste
zeltite.kazlenoka@lv.lv
67898741, 25386479
lv.lv