Izmaiņas no 1. janvāra: “Latvijas Vēstnesī” pieejami jaunie tiesību akti un to skaidrojumi

2020. gada 16. decembris

2021. gada 1. janvārī stāsies spēkā virkne jaunu tiesību aktu. Kur vienkopus var iepazīties ar likumiem, citiem tiesību aktiem un to skaidrojumiem? Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” iedzīvotājiem piedāvā divus aktuālus atvērumus #spēkāno2021.

Jauno tiesību aktu saraksts joprojām ir atvērts papildinājumiem, jo līdz gada nogalei klajā nāks vēl vairāki oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” (pieejams vietnē vestnesis.lv) laidieni, kuros tiks izsludināti tiesību akti, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Jaunie tiesību akti

 Visi jaunie tiesību akti, kas iepriekš publicēti “Latvijas Vēstnesī” un  stāsies spēkā 2021. gada sākumā, vienkopus ir pieejami tiesību aktu vietnē likumi.lv.

Šo tiesību aktu  saraksts vienmēr ir aktuāls, tas ir, līdz 2020. gada 31. decembrim tajā apkopota visa jaunākā informācija. Sarakstu var atrast vietnē likumi.lv, atverot sadaļu “Jaunākie” → izvēloties datumu 01.01.2021. → Stājas spēkā.

Skaidrojumi par izmaiņām

LV portāls tematiskajā sadaļā “Spēkā no 2021. gada janvāra” arī šoreiz lietotājiem piedāvā skaidrojumus par likuma normām, kuru piemērošana gan tiesību, gan pienākumu veidā attieksies uz mūsu dzīvi.

(!) “Latvijas Vēstnesis” atgādina par vēl vienu noderīgu oficiālā izdevēja platformas iespēju ārkārtējās situācijas kontekstā. Lai palīdzētu orientēties likumu vai valdības lēmumu izmaiņās (Ministru kabineta noteikumos, rīkojumos u. c.), gan vietnē likumi.lv, gan LV portālā izveidoti tematiskie atvērumi Covid-19 – likumi.lv apkopoti visi ar ārkārtējo situāciju saistītie tiesību akti (operatīvi publicētas to aktuālās redakcijas, tas ir, ar iekļautiem jaunākajiem grozījumiem), savukārt LV portālā – to skaidrojumi un arī saistītie valsts institūciju paziņojumi.

Zini un izmanto!

Par oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis”

Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma. “Latvijas Vēstnesis” nodrošina - oficiālo publikāciju (vestnesis.lv), tiesību aktu pieejamību (likumi.lv), to skaidrošanu (lvportals.lv) un diskusiju tiesiskai domai un praksei (žurnāls “Jurista Vārds”, juristavards.lv).

Papildinformācijai:

Kellija Virse
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 22113792
kellija.virse@lv.lv
www.lv.lv