Iznācis „Latvijas Vēstneša” 4000. numurs

2009. gada 27. janvāris

Informāciju sagatavoja VSIA „Latvijas Vēstnesis”

Šodien, 27. janvārī, klajā nācis oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 4000. numurs. Pirmais laikraksta laidiens iznāca 1993. gada 25. februārī. Aizvadītajos 16 gados laikrakstā publicēti vairāk nekā 40 000 dokumentu. Kopumā izsludināti vairāk nekā 4000 Saeimā pieņemtu likumu, 10 600 Ministru kabineta (MK) noteikumu un tūkstošiem citu mūsu valsts dzīvē svarīgu dokumentu.

"Latvijas Vēstnesis" ir Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Tā misija ir nodrošināt valsts oficiālās informācijas izsludināšanu un pieejamību. Likumi un citi Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemtie akti tiek izsludināti, tos publicējot valsts valodā oficiālajā preses izdevumā. Laikrakstā tiek publicēta arī cita valsts oficiāla informācija, kuras publikāciju šobrīd nosaka normatīvie akti: aptuveni simt likumu un aptuveni tikpat daudz Ministru kabineta noteikumu.

2008. gadā iznākuši 202 oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” laidieni – kopā 12 143 A3 lappuses, t.sk. 84 Saeimas materiālu laidieni 909 A3 lappušu apjomā. Publicētas 55 Saeimas sēžu stenogrammas (kopā 3134 lpp.) un 184 Saeimas paziņojumi par pieņemtajiem lēmumiem.

2008. gadā publicēti 4425 dokumenti, t.sk. izsludināti 337 likumi un 1120 Ministru kabineta noteikumi un instrukcijas (salīdzinājumam: 2007. gadā - 304 likumi un 945 MK noteikumi un instrukcijas). Lappušu skaita ziņā pagājušā gada rekordisti ir 30. jūlija laikraksta laidiens 276 lappušu biezumā, 13. jūnija laidiens -192 lappuses un 29. decembra laidiens ar 172 lappusēm. Savukārt 23. decembrī laikrakstā izsludināts rekordliels likumu skaits – 59 likumi.

Laikraksta elektroniskā versija – www.vestnesis.lv. Kopš 2007. gada 1. janvāra laikraksta elektroniskā versija un publikāciju arhīvs ir pieejams bez maksas. Elektroniskā versija piedāvā publikāciju arhīvu kopš 1995.gada. Konsolidētie tiesību aktus VSIA „Latvijas Vēstneša” nodrošina tiesību aktu vortālā www.likumi.lv.

Interesanti fakti

1000. „Latvijas Vēstneša” numurs iznāca 1997. gada 30. oktobrī, 2000. – 2000. gada 9. martā, 3000. – 2004. gada 2. aprīlī.

Apjoma ziņā absolūtais līderis ir 1998. gada 30. decembrī publicētais „Marakešas līgums par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu un protokols par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam” – 1230 A4 lappuses.

Vēl viens pieteikums rekordam – virsrakstu garums. Šajā ziņā ievērojamākie ir 2002. gada 22. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 459 „Noteikumi par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Kopienām par Latvijas pievienošanos Eiropas Kopienas Sestajai ietvara programmai pētniecības, tehnoloģiskās attīstības un rezultātu demonstrēšanas jomās (2002–2006), kas sekmē Eiropas vienotās pētniecības telpas izveidošanu un inovācijas, un... [utt.].” Kopā 56 vārdi un 4 skaitļi (521 drukas zīme)!

Lai nodrošinātu normatīvo aktu bāzi Latvijas pilntiesīgai dalībai Eiropas Savienībā, 2004. gada 1. maijā laikraksts iznāca uz 316 lappusēm A3 formātā, kurā publicēti 18 likumi un vairāk nekā 100 Ministru kabineta noteikumu, līdz ar to apjoma ziņā pārspējot visus iepriekšējos rekordus. Lai šis unikālais laidiens ieraudzītu dienasgaismu un tiktu nodrošināta normatīvo aktu publicēšana laikā, 1. maija numura sagatavošana ilga aptuveni diennakti. Laikraksts svēra 842 gramus.

Pirms iestāšanās Eiropas Savienībā (no 2003. gada 9. decembra līdz 2004. gada 28.aprīlim) 33 burtnīcās publicēti Eiropas Kopienu un Eiropas Savienības dokumenti, kopā 2576 lappuses.

Rekords Latvijas avīžniecības vēsturē – 2005. gada 5. septembrī klajā nāca laikraksta Nr.140 (3298) oficiālā A daļa ar 416 lappusēm un viena eksemplāra svaru pāri kilogramam, precīzāk – 1125 grami. Visas tirāžas svars pārsniedza četras tonnas. Šajā laidienā bija publicēts viens dokuments – starptautiskais līgums “Par Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)” angļu un latviešu valodā.

Uzziņai par oficiālo laikrakstu „Latvijas Vēstnesis”

"Latvijas Vēstnesis" ir Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Tā misija ir nodrošināt valsts oficiālās informācijas izsludināšanu un pieejamību. Laikraksta izdošana ir cieši saistīta ar LR Satversmes 90.panta – "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības" – īstenošanu. Tā saturā ietverts tiesiskas valsts principa elements, proti, prasība, lai pret privātpersonu piemērojamās normas būtu izsludinātas un publiski pieejamas. Laikraksts "Latvijas Vēstnesis" iznāk valsts valodā A3 formātā četras reizes nedēļā – otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien – un nepieciešamības gadījumā arī citās dienās. Laikraksta apjoms ir atkarīgs no publicējamo dokumentu apjoma un publicēšanas steidzamības.

Papildinformācijai:
Ilze Apine 67313091
VSIA „Latvijas Vēstnesis”