Izsludināts likums “Par valsts budžetu 2018. gadam”

2017. gada 6. decembris

Foto: Santa Sāmīte.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis šodien, 6. decembrī, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludinājis likumu “Par valsts budžetu 2018. gadam” un to pavadošos likumus.

Kopā izsludināti 30 likumi. To oficiālā publikācija pieejama vietnē www.vestnesis.lv.

25 pavadošie likumi izsludināti “Latvijas Vēstneša” 6. decembra laidienā, taču atlikušie četri − 29. novembra un 1. decembra laidienos.

Ar šodien izsludināto likumu apstiprināts valsts budžets 2018. gadam ieņēmumos 8 753 146 235, bet izdevumos 8 954 188 268 euro. Mērķdotāciju apjoms pašvaldībām − 353 304 927 euro.

Likumam par valsts budžetu ir vairāki pavadošie likumi, piemēram:

  • Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā,
  • Grozījumi Izglītības likumā,
  • Grozījumi Ārstniecības likumā,
  • Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli",
  • Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums,
  • Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā.

Likums “Par valsts budžetu 2018. gadam” stāsies spēkā nākamā gada 1. janvārī.

Papildinformācijai:

Santa Sāmīte
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Komunikācijas speciāliste

T.: +371 67310675
Mob.: +371 29672420
santa.samite@lv.lv
www.lv.lv