Jauna grāmata: Satversmes tiesas atziņas

2019. gada 17. jūnijs

Foto: Santa Sāmīte.

Lai stiprinātu Satversmē ietverto tiesiskuma principu un veicinātu pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanos, ceļu pie lasītājiem sāk viens no atbalsta līdzekļiem - “Latvijas Republikas Satversme. Satversmes tiesas atziņas”.

Krājums nācis klajā “Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā, un tajā apkopotas būtiskākās Satversmē ietvertās un Satversmes tiesas atklātās atziņas.

Rietumu kultūrtelpu, kurai pieder Latvija, raksturo tādi principi kā demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana, un šajos principos balstās mūsu Satversme. Taču Latvijas vēsturi veido ne tikai demokrātijas periods. Mūsu valsts ir pārdzīvojusi gan autoritārismu, gan totalitārismu un atkal atguvusi savu demokrātisko Satversmi 1990. gadā.

Satversmes tiesas kompetencē ir vērtēt, vai tiesību norma atbilst Satversmei. Īstenojot savu kompetenci, Satversmes tiesa interpretē Satversmi.

Šī izdevuma mērķis ir palīdzēt stiprināt ikviena iekšējo brīvību brīvā valstī, sekmēt pilsoniskās apziņas un kultūras nostiprināšanos, satuvinot cilvēku ar valsts pamatlikumu.

“Satversmes tiesas vārdā izsaku cerību, ka Satversmē ietvertās un Satversmes tiesas atklātās atziņas kļūs par vaduguni ikvienam Latvijas iedzīvotājam ikdienā un palīdzēs stiprināt ikviena iekšējo brīvību brīvā valstī, kā arī sekmēs pilsoniskās apziņas un kultūras nostiprināšanos,” tā Satversmes tiesas priekšsēdētāja prof. Ph.D. Ineta Ziemele grāmatas priekšvārdā.

Krājumu ilustrē krāšņi zīmējumi no Satversmes tiesas rīkotajiem skolēnu zīmējumu un domrakstu kon­kursiem “Mana Satversme” un “Manas pamattiesības Satversmē”.

Kur iegādāties?

E-grāmatnīcā „Latvijas Vēstneša” apgādā iznākušās grāmatas var iegādāties vislētāk – par izdevēja cenām. Grāmatu katalogs, karstās cenas, piegādes iespējas.

Lasītāju serviss

  • T.: 80006000; 67311161
  • E-pasts: gramatas@lv.lv

Jauno grāmatu iespējams noformēt arī kā dāvinājumu: grāmatu katalogā izvēlieties attiecīgo izdevumu, “ielieciet to grozā”, spiediet pogu “Pasūtīt” un izvēlieties “Noformēt kā dāvanu”.

Papildinformācijai:

Kellija Dadzīte 
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 22113792
kellija.dadzite@lv.lv
www.lv.lv