Jauns pakalpojums – vienkopus pieejami republikas pilsētu saistošie noteikumi

2009. gada 7. decembris

Informāciju sagatavoja VSIA „Latvijas Vēstnesis”

„Latvijas Vēstneša” tiesību aktu vortāls www.likumi.lv papildināts ar jaunu sadaļu „Pašvaldību saistošie noteikumi”, kurā vienkopus pieejami saistošie noteikumi aktuālajās redakcijās.

Satura papildinājums ir likumsakarīgs jaunievedums, lai sabiedrībai piedāvātu iespējami pilnīgu, ērti izmantojamu un sistematizētu ārējo normatīvo aktu krātuvi. Vortālā www.likumi.lv izveidota deviņu republikas pilsētu saistošo noteikumu datubāze. Pārskatāmības labad tā sistematizēta republikas pilsētām veltītās apakšsadaļās, savukārt pārējo pašvaldību saistošie noteikumi ir apkopoti apakšsadaļā „Citi”. Vortālā pieejams pilnīgs oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēto saistošo noteikumu e-arhīvs.

„Sadaļa nepārtraukti tiek papildināta ar jaunākajiem saistošajiem noteikumiem, kas publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Svarīgākais satura piedāvājumā – jaunie grozījumi tiek konsolidēti, tādēļ spēkā esošie saistošie noteikumi vienmēr pieejami aktuālajā redakcijā,” skaidro vortāla galvenā redaktore Inese Luste.

Saistošie noteikumi sakārtoti hronoloģiski pēc to publikācijas datuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, taču vortāls piedāvā arī plašas papildu atlases iespējas: dokumentus var sakārtot augošā vai dilstošā secībā arī pēc to nosaukuma, numura, pieņemšanas, spēkā stāšanās un spēku zaudēšanas datuma. Turklāt saistošos noteikumus var meklēt, izmantojot kalendāro arhīvu, kas funkcionāli ir piesaistīts aktivizētajai saraksta kolonnai, kā arī ar Google (ātrā meklēšana vortālā) vai izvērsto meklētāju (sarežģītākiem meklēšanas pieprasījumiem).

Lai sabiedrībai sniegtais pakalpojums būtu maksimāli kvalitatīvs, vortāls aicina pašvaldības un iedzīvotājus uz sadarbību un ierosināt vēlamos uzlabojumus, kā arī informēt par pamanītajām nepilnībām sadaļā „Pašvaldību saistošie noteikumi” (e-pasts: likumi@lv.lv). Iedzīvotāju ērtībām pašvaldību portālos var arī ievietot saites uz atsevišķiem saistošajiem noteikumiem vai visu attiecīgo sadaļu.

Likuma „Par pašvaldībām” 45. pants nosaka, ka spēkā esošie saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Republikas pilsētu domes saistošos noteikumus publicē oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu kopš 2009. gada 1. jūlija republikas pilsētas ir Rīga, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils.

Vēl viens iedzīvotājiem noderīgs vortāla jaunums – likumiem un MK noteikumiem (skat. atvērtam dokumentam pievienoto norādi „Saistītie dokumenti”) ir izveidots jauns sasaistes veids „Tulkojums”, kurā pievienotas saites uz tiesību aktu tulkojumiem angļu valodā, kas pieejami Valsts valodas centra mājaslapā.

Uzziņai

Tiesību aktu vortāls www.likumi.lv ir Tieslietu ministrijas uzdevumā 2001. gadā izveidota sabiedrības vajadzībām atbilstoša, sistematizēta un pilnīga dokumentu krātuve, ko uztur VSIA „Latvijas Vēstnesis” un kas nodrošina operatīvu informāciju, tiesību aktu aktuālās redakcijas un ērtas meklēšanas iespējas.

„Latvijas Vēstnesis” nepārtraukti attīsta vortālu, lai pilnveidotu piedāvājumu, nodrošinot iedzīvotājiem brīvu un ērtu pieeju vispārsaistošajiem tiesību aktiem un tā īstenojot LR Satversmes 90. pantā paredzētās tiesības: "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."

Papildinformācijai:
Inese Luste,
 vortāla www.likumi.lv galvenā redaktore
Tālr.: 67310675
E-pasts: inese.luste@lv.lv
www.twitter.com/likumi