Jaunums: atvērta “Jurista Vārda” brīvpieejas e-bibliotēka

2021. gada 23. februāris

Ar izdevēja atbalstu un vairāku sadarbības partneru atsaucību “Jurista Vārda” (JV) redakcija ir īstenojusi ieceri par brīvpieejas juridiskās literatūras, prakses materiālu un tematisko videolekciju krātuves izveidi, kas rezultējusies ar portāla juristavards.lv jauno sadaļu “Bibliotēka”.

Šīs krātuves mērķis ir vienuviet apkopot brīvpieejas resursus, kas var būt noderīgi gan studentiem un profesionāļiem, gan tiesību politikas veidotājiem un tiesību piemērotājiem kā darba un tālākizglītības instruments. JV Bibliotēkā ievietotie materiāli sagrupēti četros “plauktos” – grāmatas, periodika, prakses materiāli, lekcijas, un šie avoti ir brīvi pieejami ikvienam interesentam jebkurā laikā.

Bibliotēkā ievietotie materiāli nav orientēti tikai uz konkrētu nozari vai juridisko profesiju, bet gan mērķēti uz iespējami plašu auditoriju, vienlaikus atceroties par piesaisti tiesību sfērai.

Piemēram, grāmatu sadaļā pieejami tādu zināmu juridiskās literatūras izdevēju kā "Latvijas Vēstneša", Tiesu namu aģentūras un Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā apgāda izdevumi, arī Juridiskās koledžas konferenču un zinātnisko rakstu krājumi u.c., bet periodikas sadaļā līdzās "Jurista Vārdam" vēl pieejams LU žurnāls "Juridiskā zinātne", Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls "Socrates", "Augstākās Tiesas Biļetens" un gaidāmi vēl citi papildinājumi. Savukārt lekciju sadaļā ir pieejami vairāki desmiti videolekciju, fokusējoties uz konkrētu tēmu vai individuālām lekcijām – t. sk. lekcijas par profesionālo ētiku, tiesas un tiesneša individuālo neatkarību, ārvalstu pieredzi u. c. Praktiķiem īpaši noderīgs būs daudzveidīgais prakses materiālu “plaukts”, kas ietver normatīvo aktu skaidrojumus, tiesu prakses apkopojumus, dažādas rokasgrāmatas, vadlīnijas un ieteikumus. 

Šobrīd sadaļā “Bibliotēka” jau ir ievietoti vairāk nekā 160 dažādi materiāli un vēl daļa gaida publicēšanu, jo šo krātuvi žurnāla redakcija nemitīgi papildinās.

  • "Jurista Vārda” redakcija aicina uz sadarbību vēl citus partnerus, piedāvājot tādus brīvpieejas materiālus, kuriem tematiski būtu vieta e-bibliotēkā, lai kopīgi to attīstītu par uzticamas un noderīgas informācijas krātuvi un juristu tālākizglītības instrumentu.

Kā atrast sev noderīgu informāciju?

E-bibliotēkā var nonākt pa dažādiem ceļiem: izvēloties kanālu “Bibliotēka” vai “Arhīvs” vai caur “Domnīcu”.

Jaunajā atvērumā informatīvie materiāli iespēju robežās tiek klasificēti, piešķirot tiem konkrētas pazīmes, tādējādi tos var atlasīt pēc dažādiem principiem, piemēram, pēc piederības grupai (grāmata, periodika, prakses materiāli, lekcijas), autora vārda/uzvārda, iestādes nosaukuma, izdošanas gada un izdevēja vai rīkotāja nosaukuma.

Lietotāju ērtībai – par jaunu materiālu pievienošanu krātuvei liecinās zilais simbols pie kanāla “Bibliotēka”, kas pazūd, aplūkojot sarakstu, bet atkal uzrodas, tiklīdz ir jauns papildinājums.

Lietojot digitālo bibliotēku, aicinām izmantot “Jurista Vārda” portāla autorizēto lietotāju personalizētās iespējas, kas ļauj savā profilā veidot tematiskās mapes un tajās krāt atlasītos resursus, lai tie ik reizi nav jāmeklē no jauna.

Par “Jurista Vārdu”

Nedēļas žurnāls „Jurista Vārds” ir lielākais periodiskais, specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā. Tas šobrīd ir lielākais un nozīmīgākais Latvijas juristu neklātienes domu apmaiņas forums un profesionālās tālākizglītības instruments, kā arī būtiskākais informācijas avots par norisēm tieslietās. “Jurista Vārds” ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas.

 

Papildinformācijai:

Kellija Virse
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 22113792
kellija.virse@lv.lv
www.lv.lv