Jaunums e-grāmatnīcā: Krimināltiesiskās attiecības un to noregulējums kriminoloģiskajā visumā

2020. gada 14. decembris

Foto: Santa Koha

2020. gada nogalē oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” Grāmatu apgādā nākusi klajā noderīga lasāmviela tiklab praktiķiem, kā arī krimināltiesību studentiem - Jāņa Baumaņa monogrāfija „Krimināltiesiskās attiecības un to noregulējums kriminoloģiskajā visumā”. 

Grāmatā sniegts ieskats dažādās krimināltiesiskajās zinātnēs – ne tikai krimināltiesībās un kriminālprocesa tiesībās, kas pēdējā laikā mūsu valstī raisījušas salīdzinoši lielu interesi, bet arī kriminoloģijā un kriminālistikā. Aplūkota arī izglītības nozīme noziedzības novēršanā.  

Autors pievērsies tādiem nozīmīgiem jautājumiem kā koruptīvie noziedzīgie nodarījumi publiskajā un privātajā sfērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Savukārt, analizējot tiesu praksi, īpaša uzmanība veltīta noziedzīgiem nodarījumiem preču zīmju un dizainparaugu jomā.  

Lasītāji tiek rosināti paraudzīties uz krimināltiesiskajiem jautājumiem pēc iespējas plašākā izpratnē. Lai vērstu uzmanību uz krimināltiesisko attiecību un to noregulējuma izpausmju bezgalību, autora viedokļu apkopojums piesaistīts analoģijai ar visumu. 

Grāmata būs noderīgs palīgs ikvienam praktiķim, kurš darbojas krimināltiesību jomā, krimināltiesību studentiem, kā arī likumdevējam likumprojektu izstrādes procesā. 

Kur iegādāties? 

Jauno izdevumu aicinām iegādāties “Latvijas Vēstneša” e-grāmatnīcā: 

E-grāmatnīcā „Latvijas Vēstneša” apgādā iznākušās grāmatas var iegādāties vislētāk – par izdevēja cenām. Grāmatu katalogs, karstās cenas, piegādes iespējas. 

Lasītāju serviss 

Jauno grāmatu iespējams noformēt arī kā dāvinājumu: grāmatu katalogā izvēlieties attiecīgo izdevumu, “ielieciet to grozā”, spiediet pogu “Pasūtīt” un izvēlieties “Noformēt kā dāvanu”. 

 

Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” informācija