Jaunums: vietnē Likumi.lv pieejami tiesu nolēmumi

2019. gada 13. marts

Foto: Santa Sāmīte. No kreisās: Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele.

Nolūkā veicināt vienotu tiesību izpratni un piemērošanu vietne Likumi.lv piedāvā jaunievedumu – tiesību aktu un spriedumu sasaisti. Jaunās iespējas darbam ar tiesību aktiem nodrošina oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” sadarbībā ar Satversmes tiesu (ST) un Augstāko tiesu (AT).

Ikvienam tiesību aktu lietotājam tagad ir ērtāk pieejama informācija par tiesību normu piemērošanas praktiskajiem aspektiem. Nozīmīgais jaunievedums atvērts 13. marta iesaistīto institūciju kopīgā preses konferencē.  

Vietnē Likumi.lv tiesību akti ir papildināti ar atsaucēm uz AT jeb Senāta nolēmumiem, kuros tiesas paustās atziņas var būt noderīgas citu lietu izlemšanā un tiesību normu interpretācijā. Vietnē Likumi.lv ir pieejamas atlasītas atziņas jeb tēzes, kā tās dēvē Senāts, par konkrētu tiesību normu piemērošanu 2016. gada un vēlākos Senāta nolēmumos.

Pie tiesību aktu pantiem ir atspoguļota arī informācija par ST spriedumiem. Piemēram, par 90. pantu “Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības” ir četri Satversmes tiesas spriedumi.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, atklājot preses konferenci, vērsa uzmanību uz Latvijas Republikas Satversmes 90. pantā ietvertajām tiesībām zināt savas tiesības. Demokrātiskā tiesiskā valstī cilvēks nevar īstenot tam piedāvātās iespējas, ja nezina savas tiesības. No 90. panta valstij izriet pienākums radīt tādus mehānismus, lai ikviens varētu zināt savas tiesības, un šī iniciatīva ir apliecinājums tam, ka valsts savu pienākumu pilda. Demokrātiskā tiesiskā valstī tiesību norma ir dzīva, tā dzīvo caur tiesu nolēmumiem, normatīvajiem aktiem, valsts un pašvaldību iestāžu pieņemtajiem lēmumiem.

“Latvijā ir liels skaits likumu un normatīvo aktu kopumā, kurā, es pieņemu, ikdienā cilvēkam ir grūti orientēties. Tagad vietnē Likumi.lv ir iespēja rast tiesību aktu turpinājumu - skaidrojumu Senāta nolēmumu veidā. Faktiski ar šo risinājumu mēs padarām cilvēkam saprotamāku tiesību normu, savā ziņā dodam skaidrojumu sausajam likuma pantam. Iepazīstoties ar iespējamo pareizo atbildi, varbūt arī izpaliks vajadzība vērsties tiesā,“ iespējamo ieguvumu un AT līdzdalību sabiedrības tiesiskās informētības veicināšanā raksturoja AT priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

"Normatīvo aktu sasaiste ar Augstākās tiesas un Satversmes tiesas nolēmumiem vietnē likumi.lv ir likumsakarīgs un būtisks solis uz priekšu, lai nodrošinātu judikatūras pieejamību plašai sabiedrībai ērtā un saprotamā veidā," tā Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, paužot cerību, ka jaunais risinājums mazinās tiesību aktu plūdus un sniegs pienesumu normatīvo aktu kvalitātei.

“”Latvijas Vēstnesis” ir vienota valsts, tiesiskās un pilsoniskās informācijas platforma. Tās uzdevums - padarīt iedzīvotājiem pieejamas tiesības un veicināt izpratni par tām. Tiesību aktu un spriedumu sasaistes nodrošināšana pastāvīgi ir bijusi likumi.lv lietotāju vēlmju saraksta augšgalā, tāpēc veiksmīgas sadarbības ietvaros ir rasta iespēja nodrošināt šo pievienoto vērtību,”  tā oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele, uzsverot, ka projekts īstenots ar iesaistīto institūciju iekšējiem resursiem un darbinieku intelektuālo pienesumu.

Augstākās tiesas tēžu atlasi nodrošina AT Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa, pašrocīgi veicot aktuālo tēžu atlasi.

Savukārt sasaiste starp tiesību normām un ST spriedumiem nodrošina Likumi.lv darbinieki, veicot Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēto Satversmes tiesas nolēmumu sistematizēšanu.

Kā lietot?

Atvērta dokumenta rīku joslā ir izvietota norāde - ikona, ja dotajam tiesību aktam ir pievienotas sasaistes ar AT atziņām un/vai ST nolēmumiem. Turpat lietotājam ir iespēja šīs informācijas turpmāku eksponēšanu pie tiesību normām atslēgt.

AT atziņu skatā lietotāji var iepazīties ar judikatūras tēzi un informatīvo atsauci uz tiesas nolēmumu, no kura dotā tēze izriet. Lejupielādei pieejams nolēmuma teksts, kas kalpo attiecīgās lietas faktisko apstākļu izzināšanai.

ST nolēmumiem pieejama saite uz pilno sprieduma vai lēmuma par tiesvedības izbeigšanu tekstu. Pastāv iespēja arī saraksta veidā pārskatīt visus publicētos nolēmumus pie attiecīgā tiesību akta, izmantojot saistīto dokumentu katalogu.

Par Likumi.lv

Latvijas Republikas tiesību aktu vietne Likumi.lv ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas. “Latvijas Vēstnesis” nodrošina oficiālo publikāciju (vestnesis.lv), tiesību aktu pieejamību (likumi.lv), to skaidrošanu (lvportals.lv) un diskusiju tiesiskai domai un praksei (žurnāls “Jurista Vārds”, juristavards.lv).

Papildinformācijai:

Kellija Dadzīte
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675; Mob.: +371 22113792
kellija.dadzite@lv.lv
www.lv.lv