Juridiskā biroja sniegto atzinumu apkopojumam atvēršanas svētki!

2013. gada 16. decembris

Foto: Saeima Grāmatā iekļauta atzinumu un citu biroja 20 gadu darbības laikā sagatavoto dokumentu izlase, iekļaujot tajā galvenokārt dokumentus ar paliekošu juridisku vērtību un tādus, kas dod vērtējumu konkrētā laikmeta aktualitātēm.

Grāmata izdota, atzīmējot Juridiskā biroja 20.gadadienu, un izdevums prezentēts Saeimā sestdien, 14.decembrī, klātesot Saeimas Prezidija locekļiem, valsts vadošajiem juristiem un ciešākajiem Juridiskā biroja sadarbības partneriem.

 

Jaunajā izdevumā, kas klajā nācis "Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā, apkopoti Saeimas Juridiskā biroja darbības laikā sagatavotie atzinumi un vēstules.

Saeimas Juridiskais birojs izveidots 1993.gadā līdz ar 5.Saeimas darba uzsākšanu. Tā galvenais uzdevums ir sniegt atzinumus un priekšlikumus Saeimas Prezidijam un komisijām par Saeimai iesniegtajiem likumprojektiem, taču vienlaikus ievērojamu biroja darba apjomu veido sarakste ar iestādēm un amatpersonām, kā arī atbildes uz privātpersonu iesniegumiem.

Grāmatā iekļauta atzinumu un citu biroja 20 gadu darbības laikā sagatavoto dokumentu izlase, iekļaujot tajā galvenokārt dokumentus ar paliekošu juridisku vērtību un tādus, kas dod vērtējumu konkrētā laikmeta aktualitātēm. Kā norāda Saeimas Juridiskā biroja vadītājs kopš 1993.gada Gunārs Kusiņš, daudzi biroja piedāvātie problēmu risinājumi šobrīd kļuvuši par likuma normām, informē Saeimas Preses dienests.

Pateicību par pienesumu grāmatas tapšanā G.Kusiņš pauž vairāk nekā 30 juristiem, kas šo gadu laikā strādājuši Juridiskajā birojā un ar savām plašajām zināšanām, profesionālo attieksmi, pašaizliedzību un radošo pieeju devuši nozīmīgu ieguldījumu skaidras, saprotamas un mūsdienu vērtībām atbilstošas tiesību sistēmas izveidē un pilnveidošanā.

„Tā kā Juridiskais birojs ir „dzimis” reizē ar atjaunoto Latvijas tiesību sistēmu, tad krājums, kurā atzinumi izkārtoti hronoloģiskā secībā, sniedz arī ieskatu par šīs sistēmas atjaunošanas un attīstības gaitu,” ievadvārdos raksta prof., Dr.h.c. Assessot.jur. Dipl.-Pol. Egils Levits, norādot, ka „atzinumi ir citējamas tiesību zinātnes atziņas, kas to juridiskās kvalitātes un autoru īpašās pozīcijas dēļ ir nozīmīgs pienesums mūsu tiesību zinātnei.”

  • Izdevuma "Saeimas Juridiskā biroja dokumenti. 1993–2013" tirāža: 300 eksemplāri.
  • Grāmata (634 lpp.) būs interesanta lasāmviela un derīgs palīgs darbā juristiem, politologiem un politiķiem, kā arī ikvienam interesentam.
  • Lai atvieglotu dokumentu meklēšanu, kopojumam pievienots tematiskais rādītājs, būtiskāko likumu alfabētiskais rādītājs, kā arī jēdzienu rādītājs.

 

Grāmatnīca: www.lv.lv/gramatas

E-grāmatnīcā „Latvijas Vēstneša” apgāda grāmatas var iegādāties vislētāk – par izdevēja cenām. Grāmatu katalogs, karstās cenas, piegādes iespējas. Te var elektroniski noformēt pasūtījumu.

"Latvijas Vēstneša" informācija