“Jurista Vārdā” apkopoti ekspertu skaidrojumi par attālinātā darba tiesisko regulējumu un tā piemērošanu

2021. gada 6. aprīlis

Foto: Santa Koha

Šodien, 6. aprīlī, iznācis žurnāla "Jurista Vārds" tematiskais izdevums, kas veltīts šobrīd sabiedrībā ļoti aktuālam tematam – attālinātā darba tiesiskajam regulējumam.

Viss žurnāla “Jurista Vārds” 2021. gada 6. aprīļa laidiens elektroniski pieejams šeit: https://juristavards.lv/zurnals.php?laidiens_id=12305 

Vai darba devējam ir jāatmaksā darbinieka izdevumi par telefona un interneta pieslēgumu? Kurš ir atbildīgs par to, lai darbinieka darba vieta mājoklī būtu droša, un kā to var pārbaudīt, neiejaucoties darbinieka privātajā telpā? Uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem atbildes atradīsiet tematiskajā “Jurista Vārda” laidienā, kas tapis pieaicinātās viesredaktores – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Eiropas tiesību un politikas dokumentu ekspertes Nataļjas Preisas vadībā.  

  • RSU Darba drošības un vides veselības institūta pētniece Linda Paegle publikācijā sniedz ieskatu par attālinātā darba realitāti un izaicinājumiem Latvijā Covid-19 pandēmijas laikā.
  • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists Kaspars Rācenājs publikācijā analizē tādus tiesību institūtus kā darba vietas un vides jēdziens, darba aizsardzība, darba laika uzskaite, darbinieka tiesības uz privātumu un tiesības būt bezsaistē u.c.
  • Attālinātā darba straujā izplatība, šādam darba veidam arī ilgstoši turpinoties, nešaubīgi aktualizējusi jautājumus par izdevumiem, kas saistīti ar attālināto darbu, kā arī nodokļu aspektiem. Šos jautājumus skaidro Zvērinātu advokātu biroja “Sorainen” zvērināts advokāts Andis Burkevics un nodokļu menedžere Aina Okseņuka.
  • Savukārt zvērināta advokāte Elīna Muciņa iepazīstina lasītājus ar konfidenciālas informācijas un komercnoslēpuma aizsardzību, strādājot attālināti. “Pārejot uz attālinātu darbu, darba devēja iespējas kontrolēt informācijas apriti būtiski samazinās, jo gan jaunā darba vieta, gan darbinieks ir mazāk pakļauti darba devēja uzraudzībai, turklāt darba apstākļus faktiski nosaka darbinieks,” akcentē autore.
  • Vācijas arodbiedrības “IG Metall” juriste Zanda Martens dalās pieredzē, kā ar attālināto darbu tiesiskajā regulējumā un praksē tiek galā Vācija, turpretī asociētā pētniece Lēvenes Universitātes Eiropas tiesību institūtā Zane Rasnača - par situāciju Beļģijā.

Interesentiem! Tematisko “Jurista Vārdu” (izdevējs - VSIA "Latvijas Vēstnesis") var abonēt vai iegādāties, sazinoties ar Lasītāju servisu:

Žurnālu kiosks: https://www.juristavards.lv/zurnals.php?mode=visi

(!) “Jurista Vārda” saturu veido oriģināldarbi, kurus sargā autortiesības. Jebkāda žurnālā, tostarp žurnāla elektroniskajā versijā juristavards.lv, publicēto rakstu (tai skaitā brīvpieejai atvērto publikāciju) pārpublicēšana pieļaujama tikai ar redakcijas rakstveida atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz “Jurista Vārdu” ir obligāta, vienlaikus norādot arī pirmpublikācijas vietu un laiku.

 

Papildinformācijai:

Adelīna Anna Ziemele
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 26710004
adelina.ziemele@lv.lv
www.lv.lv