JURISTA VĀRDA dubultnumurs veltīts ekonomisko lietu tiesas procesam un kompetencei

2020. gada 1. decembris

Foto: Santa Koha.

Šodien, 1. decembrī, iznācis žurnāla "Jurista Vārds" dubultnumurs, kas veltīts šābrīža aktualitātei – jaunajai Ekonomisko lietu tiesai. Žurnāla saturs pieejams arī portālā juristavards.lv.

Līdz gada beigām pie lasītājiem dosies vēl trīs tematiskie laidieni, no kuriem pirmais ir šodienas “Jurista Vārds”, kas veltīts “degošajai” aktualitātei – topošajai Ekonomisko lietu tiesai.

Šī pirmā praktiskā rokasgrāmata un vadlīnijas noteikti noderēs gan Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem un darbiniekiem (viņu atlase un apmācība pašlaik turpinās), gan jebkuram Latvijas tiesībniekam, kam iznāks ar šo jauno tiesu saskarties. Neskaidrību vēl ir daudz, un daudzi jautājumi vēl tikai radīsies, kad tiesa darbu sāks. Redakcija pateicas visiem šī speciālā laidiena autoriem, kas ar saviem rakstiem ir radījuši palīgu jaunās tiesas darba sākšanai.

Līdz pat pagājušajai nedēļai bija paredzēts, ka Ekonomisko lietu tiesa sāks darbu no 2021. gada 1. janvāra. Tomēr īsi pirms došanas uz druku kļuva zināms, ka tiesas darba sākuma termiņš tiks pārcelts (iespējams, uz 31. martu).

Savukārt, atskatoties konkrēti uz “Jurista Vārda” gadu, gribētos izdarīt pozitīvus secinājumus, un žurnāla redakcija cer, ka lasītāji redakcijas kopsavilkumam varētu piekrist. Kopā ar autoriem arī šogad redakcija ir turējusi “roku uz Latvijas tiesiskās sistēmas pulsa”, turklāt tas, protams, ir sities krietni ātrāk nekā normālos apstākļos.

"Reaģējot uz Covid-19 epidēmiju, kas atstāj iespaidu ne tikai uz veselības aprūpi un ekonomiku, bet arī tieslietām, kopš pavasara esam organizējuši publikācijas par šīm aktualitātēm, tai skaitā pirmos (un vienīgos) Covid-19 pārvarēšanas likuma komentārus un iestāžu krīzes laika regulējuma likuma komentārus. Visas ar epidēmiju saistītās publikācijas sabiedriskās nozīmības dēļ ir pieejamas portālā juristavards.lv ikvienam interesentam bez maksas, ne tikai “Jurista Vārda” abonentiem. Ceram, ka tādā veidā esam stiprinājuši gan mūsu kopējos centienus pārvarēt sērgu, gan sargājuši tiesiskumu un likuma varu valstī," norāda "Jurista Vārda" galvenā redaktore Dina Gailīte.

Plašāk: redakcjas 1. decembra slejā "Ar roku uz paātrināta pulsa".

Paralēli šiem ārpuskārtas notikumiem, protams, ir ritējis ikdienas darbs atbilstoši “Jurista Vārda” mērķim – sekot aktualitātēm un risināt Latvijas tiesiskās sistēmas problēmas. Līdz decembrim tapuši arī vairāk nekā desmit tematisko laidienu, kas veltīti atsevišķām tēmām un “vienos vākos” apkopo attiecīgās tiesību nozares labāko ekspertu skatījumu. Tādējādi šogad lasītājiem redakcija ir piedāvājusi padziļināti iepazīsties ar šādām tēmām: starptautisko sankciju piemērošana, kopīpašuma problemātika, Darba likuma grozījumi, dzīvojamo māju pārvaldīšana, iespējas piesaistīt ES fondu līdzekļus, kaitējuma kompensācija CSN cietušajiem, ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem u.c. Redakcijai vislielāko gandarījumu un arī lasītāju vidū lielāko rezonansi guvuši divi tematiskie “Jurista Vārdi”: par bērnu tiesībām un datu izmantošanas tiesiskajiem aspektiem (tas iznāca grāmatžurnāla apjomā).

Interesentiem! Tematisko “Jurista Vārdu” var abonēt vai iegādāties, kontaktējoties ar Lasītāju servisu:

Žurnālu kiosks: https://www.juristavards.lv/zurnals.php?mode=visi

(!) “Jurista Vārda” saturu veido oriģināldarbi, kurus sargā autortiesības. Jebkāda žurnālā, tostarp žurnāla elektroniskajā versijā juristavards.lv, publicēto rakstu (tai skaitā brīvpieejai atvērto publikāciju) pārpublicēšana pieļaujama tikai ar redakcijas rakstveida atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz “Jurista Vārdu” ir obligāta, vienlaikus norādot arī pirmpublikācijas vietu un laiku.

 

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija