"Jurista Vārda" otrā viesošanās Latgalē raisa vēl plašāku interesi

2019. gada 6. novembris

Foto: Santa Sāmīte. Pasākuma organizatoru un dalībnieku kopējs foto Rēzeknē: (no kreisās) Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs Andris Strauts, zv. advokāts Vitālijs Platpirs, Rēzeknes domes Juridiskās daļas vadītāja Margarita Voiciša, “Jurista Vārda” galvenā redaktore Dina Gailīte un viņas vietniece Sannija Matule, RTA docents Dr. iur. Artūrs Gaveika, vieslektors Dr. iur. Gatis Litvins, zv. advokāte, RTA lektore, M. soc.sc., Mg. iur. Ilga Krampuža un zv. advokāte, RTA asoc. prof. Dr. iur. Ilona Bulgakova

Atkārtojot pirms diviem gadiem aizsākto, aizritējusi "Jurista Vārds" redakcijas otrā tikšanās ar žurnāla autoriem un lasītājiem divās Latgales augstskolās – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) un Daugavpils Universitātē (DU). 

Ar augstskolu atbalstu pagājušajā otrdienā, 29. oktobrī, abās Latgales pilsētās "Jurista Vārda" (izdevējs – VSIA “Latvijas Vēstnesis”) redakcija otro reizi tikās ar žurnāla autoriem un lasītājiem. Tikšanās ietvaros Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektors, Biznesa augstskolas "Turība" asociētais profesors Dr. iur. Gatis Litvins nolasīja publisku lekciju "Administratīvās atbildības likums: sapņa piepildījums un jauns izaicinājums". 

Klausītāju rindās gan Rēzeknē, gan Daugavpilī līdzās studentiem auditorijā sēdēja jau ļoti pieredzējuši un kvalificēti eksperti, tostarp tiesneši, advokāti un abu pašvaldību iestāžu juristi. 

Šogad abus pasākumus kopumā apmeklēja apmēram divi simti interesentu. Salīdzinājumam – pirmoreiz pirms diviem gadiem to bija ap 120.

Starp klausītājiem, kuri piedalījās pasākumā un izteica savu viedokli par to, vai juristam ir jāmācās arī pēc augstskolas absolvēšanas un kā to vislabāk īstenot, pēc nejaušības principa tika sadalītas redakcijas līdzpaņemtās grāmatas - kā, piemēram, "Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī" un “Deleģētās likumdošanas pirmsākumi Eiropā un Latvijā”, ko atvēlēja to izdevējs "Latvijas Vēstnesis".

Pasākuma ietvaros gan RTA, gan DU bibliotēkas krājumi tika papildināti ar vairāk nekā 800 lappušu biezo tiesībnieka un šā brīža Valsts prezidenta Egila Levita grāmatu "Valstsgriba", ko, pateicoties tās izdevēja "Latvijas Vēstnesis" atbalstam, dāvinājumā augstskolām pasniedza "Jurista Vārda" galvenā redaktore Dina Gailīte.

Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” informācija